Prima etapă de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare, la final


Între 2 şi 22 aprilie, a avut loc prima fază de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2013/2014. Astfel, în urma validării cererilor depuse on-line sau direct la sediul unităților de învățământ, numărul copiilor care, din toamnă, vor urma cursurile clasei pregătitoare este de 2.565.

A doua etapă de înscriere se va desfășura conform următorului calendar:

7 mai – afişarea la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului a proce­durii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile;

8-17 mai – depunerea cererii-tip de înscriere, la secretariatul şcolii de circums­crip­ţie de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nici o unitate de învăţă­mânt după prima etapă. Totodată, va avea loc validarea cererilor-tip de înscriere;

20-23 mai – procesarea cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi, pe baza criteriilor generale date de inspectoratul şcolar şi a celor specifice de departajare ale şcolii, în limita locurilor disponibile;

24 mai – afişarea în fiecare unitate de învăţământ, a listelor finale cu elevii înscrişi în clasa pregătitoare;

27-31 mai – centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la o unitate de învăţământ.