Presa vâlceană în sărbătoare: Zilele ziarului „Curierul de Vâlcea – 25”


Sfertul de veac trecut de la apariția primului nu­măr al primului cotidian privat, independent din România post-comunistă a fost marcat joi, 22 ianuarie 2014, începând cu ora 16.00, printr-o sărbătoare de anvergură cu invitați de seamă din Vâlcea și din țară (București, Cluj-Napoca, Satu Mare, Bacău, Drăgănești-Olt, Jidvei – Alba). Locația: Grand Hotel Sofianu din Rm. Vâlcea, într-un elegant salon amenajat ca pentru un jubileu prețios.
Cuvântul de bun sosit a fost rostit de Sorin Alexandru Barbu, director general al ziarului „Curierul de Vâlcea”: „Pentru mine, peste jumătate din viață, chiar aproape două treimi, este legată de numele acestui ziar. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi, sunt și cred cu tărie că vor rămâne așa în continuare”.
În continuare, prof. dr. Lilian Zamfiroiu (foto stânga), președintele Institutului Cultural Român, s-a adresat participanților și în calitatea sa de Director Onorific al ziarului sărbătorit, mândrindu-se cu faptul că a fost secretarul general de redacție, încă de la prima ediție, al cotidianului care a plecat spre casele vâlcenilor în dimineața zilei de 22 ianuarie 1990. „Am avut onoarea să fiu alături de cei opt fondatori ai ziarului, în momentul de glorie de după decembrie 1989. Acum, vin mereu la Vâlcea cu bucurie. Iar acum, când ziarul împlinește 25 de ani, nu puteam rata momentul aniversar și am răspuns cu mare drag invitațiilor. Fiindcă, da, ziarul Curierul de Vâlcea este un bun care de acum trebuie să intre în patrimoniul acestui oraș și județ. Noi, vâlcenii, ne putem mândri cu primul cotidian independent din România, unul care a rămas mereu vertical și obiectiv!”, a declarat Lilian Zamfiroiu.
Sub bagheta scriitorului Ioan Barbu, preșe­dinte de Onoare al Colegiului redacțional, ca mo­derator, s-au alăturat primilor vorbitori o seamă de invitați, care au omagiat „Curierul de Vâlcea” pen­tru lunga sa existență de un sfert de veac, urându-i viață plină de mari succese în viitoarele decenii.
După binecuvântarea oferită de preotul Nicolae State-Burluși și rostirea rugăciunii „Tatăl Nostru”, fost prezentat volumul omagial „SEMĂNĂTORII. „Curierul de Vâlcea” – „Oaste a Țării” și model cultural”, documentar realizat de Ioan Barbu și Emil Pădurețu. „Niciodată nu tre­buie să uităm de cultură, literatură sau poezie. Iar vâlcenii mai au nevoie, măcar din când în când, de câte o poezie cu care să își împros­pă­teze și învioreze sufletele”, a completat Ioan Barbu, președinte de onoare „Curierul de Vâlcea”.

Lilian_ ZamfiroiuRemus_ Grigorescu

Jubileul a continuat cu Gala Premiilor „Curierul de Vâlcea”

Gala Premiilor „Curierul de Vâl­cea”, aflată la a VIII-a ediție, a ocu­pat, apoi, un spațiu larg în cadrul sărbătorii jubileului celui mai iubit ziar al vâlcenilor. Ioan Barbu l-a pre­zen­tat publicului prezent pe preșe­dintele din acest an al juriului, scrii­torul Emil Lungeanu, vicepreședinte al Filialei de Proză București, a Uniu­nii Scriitorilor din România. „Prozator, dramaturg, critic și poet, Emil Lungeanu se distinge prin poligrafism, și încrucișarea ludicului cu enciclopedismul într-un joc se­rios imposibil de imitat, ce-l desem­nea­ză cel mai atipic scriitor con­temporan” – a subliniat Ioan Barbu. În calitate de Președinte de Onoare al juriului, i-a acordat lui EMIL LUN­GEANU Premiul Special pentru volu­mul „Dictatura lecturii – dicțio­nar critic”, apărut în Colecția Publi­cis­tică și eseu contemporan, la Edi­tura Tipo Moldova, Iași – 2014.
În continuare, i s-a înmânat microfonul președintelui juriului, Emil Lungeanu, să prezinte premiile și laudele pentru premiați. Premiile au fost înmânate de personalități din țară și din județ.

Lista câștigătorilor

Marele Trofeu „Curierul de Vâl­cea – 25” pentru OPERA OMNIA s-a decernat Doamnei ELIZA ROHA, din București – poetă, romancieră, critic literar, eseistă, membră a Uniunii Scriitorilor din România.
Premiul anual „Anton Pann” pen­tru EXCELENȚĂ CULTURALĂ s-a acordat Conf. univ. dr. REMUS GRIGORESCU (foto dreapta), directorul Bibliote­cii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea.
Premiul anual „George Țărnea” pen­tru POEZIE s-a conferit ex-aequo poeților GEORGE STANCA, pentru volumul „Cu tandrețe maxi­mă – Opera poetică” – Ediție critică, Editura Princeps Multimedia, Iași – 2013; și GEORGE TERZIU, pentru volumul „Moartea necesară”, Editu­ra Inspirescu, Satu Mare – 2014.
Premiul anual „Gib I. Mihăescu” pentru PROZĂ s-a conferit Doam­nei LIA-MARIA ANDREIȚĂ, pentru volumul de povestiri „Fântâna cu lacrimi”, Editura Semne, București – 2014.
Premiul „Bogdan Amaru” pentru DRAMATURGIE s-a conferit cunos­cu­tului dramaturg, poet, prozator și eseist DORU MOȚOC, pentru volu­mul de melodrame „Fereastra”, Edi­tura Antim Ivireanul”, Rm. Vâlcea – 2014.
Premiul „Sfântul Calinic de la Cernica” pentru CARTE RELIGI­OASĂ s-a conferit Înalt Preasfin­țitului Arhiepiscop al Râmnicului, Prof. dr. VARSANUFIE GOGESCU, pentru volumul „Lucrarea harului dumnezeiesc în opera Sfântului Grigorie Palama”, apărut anul trecut la Editura BASILICA, a Patriarhiei Ortodoxe Române.
Premiul anual „Ilie Purcaru” pen­tru PUBLICISTICĂ – ESEU s-a conferit scriitorului NICOLAE DAN FRUNTELATĂ, pentru volumele „Noap­te bună, România” și „Zei, prie­­teni și umbre”, apărute în Editu­ra RAWEXCOMS, București – 2014.
Premiul anual „Alexandru Oprea” pentru CRITICĂ și ex-aequo scriitorilor FLORENTIN POPESCU, pentru volumul „Coman Șova – omul și scriitorul”, Editura Semne, București – 2014; și ION PRE­DES­CU, pentru volumul „Cezar Baltag, conceptul și privirea”, apărut la Cra­iova, în 2014, la Editura Scrisul Românesc.
Premiul anual al Editurii „Antim Ivireanul” pentru EXCELENȚĂ în ACTIVITATEA EDITORIALĂ s-a conferit domnului ing. GHEORGHE PUIU RĂDUCAN, pentru excelen­tele antologii de versuri „Mama” și „Tata” (Editura Autograf M.I.M., Craiova – 2014), unice în peisajul literaturii române contemporane.
Premiul anual „Petrache Poe­naru” pentru CARTEA DE CĂLĂ­TORIE – PREMIZE ȘTIINȚIFICE s-a conferit Prof. univ. dr. ing. POMPILIU MANEA pentru volumul „Emil Racoviță și urmașii lui. Spre Polul Sud”, apărut recent la Editura Mediamira, din Cluj – Napoca.
Premiul „Aurelian Sacerdo­țea­nu” pentru CARTEA DE ARTĂ s-a acordat cercetătoarei științifice IU­LIANA POPESCU, pentru volumul „Istoricul constituirii colecției de icoa­ne a Muzeului Național al Satu­lui „Dimitrie Gusti” București. Meto­do­logia conservării și restau­rării icoa­nelor pe lemn și pe sticlă” (Edi­tura Bubliotheca, Târgoviște, 2014).
Premiul anual „Aurelian Sacer­do­țeanu” pentru CARTE s-a conferit domnului ing. EUGEN PETRESCU, pentru volumele „Horezu. Statuia Sf. Voievod Martir Constantin Brân­coveanu” și „Arhiepiscopia Râmni­cu­lui, un nou început”, ambele apărute în anul 2014 la Editura „Antim Ivireanul” din Rm. Vâlcea.
Premiul anual „Al. Cerna Rădu­lescu” pentru PROMOVAREA MA­RILOR IDEI UMANISTE ÎN PRESA LITERARĂ s-a atribuit ex-aequo:
• Revistei de cultură internațională „Cervantes” (Satu Mare) – Director editorial LILIANA BOIAN TERZIU;
• Conducătoarei Cenaclului de publicistică și creație literar-artistică „Dumitru Tinu”, din Drăgănești-Olt, pentru activitatea desfășurată la ziarul „Curierul Drăgăneștiului” și la revista „Câmpia cuvintelor”;
• Revistei „Vatra veche”, lunar de cultură din Tg. Mureș – Redactor șef NICOLAE BĂCIUȚ.
Premiul anual „Constantin Iliescu” pentru PICTURĂ și GRA­FICĂ s-a atribuit ex-aequo:
• Artistei plastice OLGA PO­PESCU, pentru expoziția „SELFIES WITH BOZAR sau Auto (portrete) cu Istoria artei”, vernisată la Galeria ARTEX din Râmnicu. Vâlcea – în octombrie 2014;
• Profesorului univ. dr. ing. VA­SILE SZOLGA, pentru ilustrația co­pertei „Copac înlăcrimat” la volumul „Zei, prieteni și umbre”, de Nicolae Dan Fruntelată, apărut la Editura RAWEXCOMS, București – 2014
Premiul anual „Ion Dumitrescu” pentru MUZICĂ s-a conferit solistu­lui vocal ing. GHEORGHE CĂRBUNESCU, pentru albumul de romanțe „Tata”, lansat în 2014, la Râmnicu Vâlcea.
Juriul care a acordat premiile: Ioan BARBU, scriitor, președinte de onoare al jurului; Emil LUNGEANU, vicepreședinte al Filialei de Proză din București a Uniunii Scriitorilor din România, președintele juriului; Pr. Nicolae State-Burluși, directorul Editurii Buna Vestire din Rm. Vâlcea; Gheorghe Dican, preșe­dintele Filialei Vâlcea a Uniunii Artiștilor Plastici din România.
Cu ocazia Jubileului – 25, Președintele onorific al Colegiului redacțional, scriitorul Ioan Barbu, a înmânat unor prieteni ai săi și ai ziarului sărbătorit Diploma Specială de Fraternitate „Nenea”, precum și Diploma de Fidelitate.