POSDRU, numai online


Începând de azi, beneficiarii de fonduri europene contractate prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) vor depune doar documente justificative în format electronic pentru a deconta sumele aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor.

Documentele vor fi scanate şi vor fi depuse de beneficiari la Organismele Intermediare POSDRU pe CD si va fi încheiat un proces verbal de predare-primire a CD-ului.

În prezent, documentele justificative pot fi depuse doar pe suport hârtie. Când depun cereri de rambursare a fondurilor UE, beneficiarii trebuie să aducă dovezi pentru toate cheltuielile eligibile efectuate în implementarea proiectului, precum: copii ale facturilor, ale contractelor încheiate, rapoarte de activitate, listele cu experţii implicaţi în derularea proiectului. Din cauza volumului uriaş de documente justificative, depunerea unei cereri de rambursare înseamnă de obicei predarea a 20-30 de bibliorafturi, iar în unele cazuri se poate ajunge chiar la 70 de bibliorafturi.

Tot de săptămâna aceasta, vor fi făcute şi plăţi parţiale către beneficiarii care nu au depus unele documente justificative. Aceştia vor primi sumele aferente cheltuielilor eligibile care vor fi validate. Cheltuielile pentru care beneficiarii nu au depus toate documentele justificative vor fi decontate în cadrul următoarei cereri de rambursare.