Poliţiştii se întâlnesc cu elevii vâlceni


• în această săptămâna aceasta, în cadrul campaniei  „Vrei să conduci? Fii informat”

Serviciul Rutier din cadrul Ins­pec­toratului Judeţean de Poliţie Vâl­cea desfăşoară în perioada martie – aprilie 2011 campania inti­tulată „Vrei să conduci? Fii infor­mat” având ca şi grup ţintă  elevii de liceu care posedă permise de conducere. Campania se desfă­şoa­ră ca urmare a faptului că în cursul anului 2010, 25% din acci­dentele rutiere au fost produse de tineri cu vârste cuprinse între 18 – 25 de ani, principala  cauză de pro­du­cere a acestora fiind viteza neadap­tată la condiţiile de drum. Se ur­măreşte conştienti­za­rea elevilor cu privire la riscurile la care se expun atunci când cir­culă pe drumul public şi în primul rând  atunci când rulează cu viteză. Elevilor le sunt prezentate spoturi audio – video pe principalele cauze generatoare de accidente în judeţul Vâlcea: viteză, traversare neregu­la­­mentară, alcool, abateri ale moto­ci­cliştilor şi mopedelor, neacor­dare de prioritate etc. De asemenea, au loc discuţii libere pe aspecte legate de circulaţia pe drumurile publice, dar sunt prezentate şi imagini de la accidentele rutiere. Pe parcursul acestei săptămâni vor avea loc în­tâlniri cu elevii de la: Grup Şcolar Sa­nitar Antim Ivireanul, Co­legiul „Ale­xandru Lahovari”, Colegiul „Mir­­cea cel Bătrân”, Grup Şcolar „Ni­colae Ple­şoianu”, Liceul de Artă, Grup Şcolar Oltchim, Semi­narul Teologic, Liceul Economic şi Grup Şcolar „Henri Coandă”, toate din mu­nicipiul Râmnicu Vâlcea. Întâl­nirile vor fi organizate cu grupe de 30-35 de elevi, cu acest prilej fiind  distri­buite şi materiale informativ – preventive, pe cauze generatoare de accidente . Campania, realizată şi cu sprijinul Centrului de Infor­mare Daune Râmnicu Vâlcea, se adre­sează elevilor din liceele jude­ţu­lui, care deţin permise de con­du­cere, aproxi­mativ 1200 de liceeni, obiec­tivul campaniei constituindu-l  dimi­nuarea riscului de implicare, res­pec­tiv victimizare, a elevilor în accidente rutiere.