Personalităţi de seamă la „Zilele medicale vâlcene”


• academician Nicolae Gorun şi prof.dr. Vasile Astărăstoae au onorat cu prezenţa

doctor7Vineri, 21 mai, s-a dat startul manifestărilor prilejuite cu ocazia „Zilelor Medicale Vâlcene”, acţiuni ce au continuat şi-n week-end. Mode­ratorul întâlnirii a fost preşedintele Colegiului Medicilor Vâlcea, dr. Adrian Pătru­lescu, iar la dezbateri au luat parte acad.prof.univ.dr. Nicolae Gorun – Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Samoil Vîlcu – preşe­dintele Colegiului Farmaciştilor pe judeţ, Cons­tantin Negrescu – preşedinte Ordinul Asis­tenţilor Medicali şi Moaşelor Vâlcea, prof.dr. Vasile Astărăstoae – preşedinte Colegiul Medicilor din România, Maria Murăruş – direc­tor DSP Vâlcea, juristul Colegiului Medicilor Vâlcea, Adrian Buşu, reprezentanţi ai CAS Vâlcea. După salutul de bun venit oferit de dr. Adrian Pătrulescu, acad.prof.univ.dr. Nicolae Gorun a prezentat tema: „Academia Oamenilor de Ştiinţă din România – prezent şi perspective în dezvoltarea profesiei medicale”. Acade­mi­cianul Gorun a vorbit despre începuturile Academiei, problemele cu care s-a confruntat instituţia de-a lungul timpului, în prezent, având 701 membrii titulari, 35 de membrii de onoare, 55 – corespondenţi şi 9 asociaţi. Au urmat prezentările preşedintelui Colegiului Medicilor din România, prof.dr. Vasile Astărăstoae des­pre inechităţile din sistemul de sănătate românesc, discursul lect.univ.dr. Dorel Cons­tantinescu privind o abordare critică a asigu­rărilor sociale de sănătate, „Capilaroscopia perunghială în bolile sistemice” – subiect aparţinând medicilor Răzvan Ioniţescu, Cons­tantin Ioniţescu, Verginia Ioniţescu. La rândul său, dr. Valeriu Gâlea, reprezentant DSP Vâl­cea, a dezbătut problema mortalităţii în Vâlcea, evoluţia mortalităţii fiind principalul subiect discutat şi de dr. Mariana Popa. Dr. Marinova Lililana Cristina a încheiat manifestarea cu discursul „Importanţa efectului osteoformator în tratamentul osteoporozei postmenopauză”.