Oportunități în învățământul profesional!


• bursă lunară de 200 lei, indiferent de veniturile părinților • stagii de pregătire practică la agenți economici
 

În atenția elevilor care termină clasa a IX-a. În anul școlar 2013 – 2014, aceștia pot opta pentru un învățământ profesional la zi, timp de doi ani. Elevii care la sfârșitul clasei a IX-a decid să continue studiile prin învățământul profesional, primesc bursă lunară de 200 lei, indiferent de veniturile părinților, pe toată durata studiilor, iar la sfârșitul celor doi ani pot continua la seral clasa a XI-a și a XII-a.  Pot accede, de asemenea, elevii care au promovat cel puțin clasa a IX-a de liceu, dar care și-au abandonat ulterior studiile, precum și elevii din seriile anterioare care au finalizat școala de arte și meserii.  Elevii care în anul școlar 2013-2014 vor fi în clasa a XI-a au posibilitatea de a efectua stagii de pregătire practică la un agent economic timp de un an, cu posibilitatea prelungirii studiilor la zi în următorii doi ani (clasa a XI-a și a XII-a). Pe lângă bursa de studiu lunară, în valoare de 200 lei, elevii au avantajul de a obține o calificare profesională care le permite  să obțină  un loc de muncă mult mai rapid, pot să continue studiile în cadrul liceului și să lucreze în perioada vacanțelor, după încheierea stagiului de practică. Pentru a intra în program, trebuie parcurse următoarele etape succesive: Optarea pentru calificarea profesională pe care elevul  dorește să o dobândească  și pentru școala unde dorește să se pregătească; Depunerea documentelor necesare pentru înscrierea în program la secretariatul școlii pentru care s-a optat; Participarea la procesul de selecție, numai în situația în care acest lucru este necesar. Elevul va fi anunțat de școala pentru care a optat dacă se organizează selecție pentru calificarea respectivă și când este planificată aceasta.  Înscrierea se poate face în 3 etape: Etapa I în perioada 7-31 mai. În această etapă se poate opta pentru oricare dintre calificările profesionale pentru care există ofertă și la oricare dintre școlile care oferă învățământ profesional. Etapa a II-a are loc în perioada 11-25 iunie. În această etapă se poate opta numai pentru calificările profesionale, numai la școlile unde au rămas locuri neocupate în prima etapa. De asemenea, este posibil ca în această perioadă să se poată revizui opțiunea din prima etapă. Etapa a III-a  se desfășoară în perioada 27-31 august. În această perioadă se poate opta pentru calificările profesionale numai la școlile unde au rămas locuri libere în urma etapei a II-a. În județul Vâlcea, pentru învățământ profesional, se poate opta la Liceul „Constantin Brâncoveanu”, Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleșoianu”, Liceul Tehnologic „General Magheru”, Liceul Tehnologic „Henri Coandă”, Liceul Tehnologic „I.C. Brătianu”, Liceul Tehnologic„ Petrache Poenaru” sau Liceul Tehnologic de Turism. În perioada următoare,  profesori din liceele cu învățământ profesional  se vor deplasa în toate școlile și vor prezenta oferta pentru anul școlar 2013-2014, precum și avantajele învățământului profesional.