OPC face controale în judeţ


În conformitate cu programul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor privind tematicile de control pe trimestrul I, în perioada 11-22 februarie 2013, s-a desfăşurat o acţiunea de verificare a respectării prevederilor legale privind comerciali­za­rea produselor cosmetice (direct şi online), în judeţul Vâlcea. Au fost controlaţi 40 de operatori economici, valoarea produselor controlate a fost de 39653,00 lei, numărul de operatori economici cu abateri: 20, valoarea pro­du­selor cu abateri: 14.990,00 lei, sancţiuni aplicate: 16 amenzi contra­venţionale în valoare de 23.000,00 lei şi patru avertismente.

Au fost constatate abateri privind neinscripţionarea în mod vizibil a datei de minimă durabilitate pentru produsele cosmetice precum şi indi­carea datei expirării aplicată pe o etichetă autocolantă, din care rezultă că produsul cosmetic are valabilitate mai mare de 30 de luni.