O nouă iniţiativă legislativă a deputatului Constantin Rădulescu


radulescu_costi2Parlamentarul vâlcean îşi arată grija şi faţă de copiii ce învaţă în şcolile din judeţul nostru, făcând o propunere legislativă pentru modificarea şi com­ple­tarea art. 5 din Legea nr. 35/2007, privind creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ cu modificările şi com­ple­tările ulterioare.

Propunerile făcute de deputatul Constantin Rădulescu sunt următoa­rele: se propune introducerea obligati­vităţii portului uniformei şcolare în instituţiile de învăţământ preuniversitar  de stat şi particular; pentru elevii care provin din familii cu venituri reduse să li se acorde pe bază de cerere, burse de ajutor social pentru achiziţionarea acestor uniforme; metodologia de acordare a burselor, precum şi fondurile necesare pentru aplicarea acestei legi să se asigure de Ministerul Educaţiei Naţionale; unităţile de învăţământ împreună cu Comitetul de elevi şi profesori îşi vor putea alege singuri uniformele şi modelul. În Occident existând chiar o „cultură” în acest sens, colegiile şi universităţile identificându-se, clar, cu un anumit tip de uniformă.

Aşadar, parlamentarul vâlcean doreşte mai multă disciplină în şcoli şi ajutor pentru copiii cu posibilităţi financiare reduse.