O fi bine? Ponderea exportului în cifra de afaceri a combinatului a crescut la 75%


• Oltchim a efectuat lucrări de investiţii şi reparații capitale, numai din surse proprii, în sumă de 16,9 milioane lei

Bursa. ro scrie că Oltchim a înregistrat, anul trecut, un rezultat net preliminat pe total activitate (care include veniturile/cheltuielile aferente măsurilor de implementare a Planului de Reorganizare, precum şi cheltuieli care nu sunt aferente activităţii curente) de +2.308 milioane lei, determinat de anularea scriptică a datoriilor. Potrivit unui comunicat al companiei, din această sumă, +2.371 milioane lei reprezintă rezultatul brut scriptic determinat de anularea datoriilor, în principal a creanţelor chirografare, urmare a confirmării Planului de reorganizare de către judecătorul sindic. În conformitate cu prevederile din Legea Insolvenţei şi Codul Fiscal, anularea de datorii reprezintă venit scriptic al perioadei, care influenţează rezultatul înregistrat. Tot din rezultatul net, -32 milioane lei a fost impozit pe profitul obţinut ca urmare a înregistrării de venituri din anularea de datorii, +5 milioane lei venituri din vânzări certificate C02, iar -36 milioane lei a rezultat din activitatea curentă a societăţii.
Anul trecut, Oltchim a avut o cifră de afaceri preliminată de 742,3 milioane de lei, faţă de 627,5 milioane de lei, în 2014 (+18%), şi 497,9 milioane de lei în 2013 (+49%).
Majorarea cifrei de afaceri a fost determinată, potrivit comunicatului de presă, de creşterea cantitativă a vânzărilor la principalele produse fabricate. Astfel, la polioli – polieteri, produsul finit cu o pondere de 66% în cifra de afaceri, vânzările cantitative au crescut cu 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, iar vânzările de produse clorosodice, a doua grupă de produse ca pondere, au înregistrat o creştere cu 3%. Valoarea exportului şi a vânzărilor pe piaţa intracomunitară realizate de Oltchim, anul trecut, a fost de 125,1 milioane euro, în creştere cu 25%, respectiv cu 25,1 milioane euro faţă de anul 2014 şi cu 80%, respectiv cu 55,7 milioane euro faţă de anul 2013. Ponderea exportului în cifra de afaceri a crescut de la 62% în 2013, la 71% în 2014, înregistrând 75% în anul 2015. Exportul este realizat, în principal, în trei zone geografice: Uniunea Europeană (76%), restul Europei (9%) şi Orientul Mijlociu (inclusiv Turcia) 13%. Rezultatul total brut din activitatea curentă a societăţii, în 2015, a fost de -36,3 milioane lei, reprezentând o pierdere mai mică cu 154 milioane lei comparativ cu cea din anul 2014 şi cu 283,7 milioane lei mai mică faţă pierderea anului 2013.
Din rezultatul din activitatea curentă, 13,5 milioane de lei reprezintă profitul total obţinut din activitatea instalaţiilor în funcţiune, iar -49,8 milioane lei este pierderea determinată de cheltuielile de conservare a instalaţiilor nefuncţionale de pe Platformele de la Bradu şi de la Râmnicu Vâlcea, plus cheltuielile cu plăţile compensatorii aferente disponibilizării de personal finalizate în luna decembrie 2015, precum şi alte costuri financiar-bancare calculate până la aprobarea Planului de reorganizare.
Indicatorul EBITDA al Oltchim a fost, anul trecut, de +42,8 milioane lei, semnificând o îmbunătăţire a profitabilităţii, comparativ cu perioada 2013-2014, când a înregistrat valori negative. În 2015, Oltchim a efectuat lucrări de investiţii şi reparații capitale, numai din surse proprii, în sumă de 16,9 milioane lei.