O bucăţică din istoria recentă a Vâlcii, Colonelul Dumitru Copăceanu s-a pensionat la 49 de ani!


acesta a fost în fruntea celei mai mari parade militare organizate în Vâlcea după 1989

31 mai 2017 a însemnat pentru militarii judeţului nostru ieşirea din activitate a doi oameni deosebit de apreciaţi şi respectaţi. Pe lângă colonelul Petre Barbu, a altă figură importantă în peisajul local a decis să se pensioneze. La 49 de ani, colonelul Dumitru Copăceanu a decis să renunţe la viaţa şi haina militară!

Născut la 12 august 1967, în Buneşti, acesta a urmat şi absolvit: Liceul Militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova – 1985; Şcoala Militară de Ofiţeri Activi de Geniu, Construcţii Căi Ferate „Panait Donici”, arma geniu, 3 ani – 1988; Curs comandant companie – 1993; Curs de stat major – 2000; Curs perfecționare psihopedagogică și metodică – 2001; Facultatea de inginerie, spec. tehnologia construcţiilor de maşini, 5 ani – 2004; Master, specializarea „Managementul Sectorului Public” – 2008; Curs postuniversitar „Management competitiv, resurse umane, financiare şi marketing” – 2007; Curs formator cod COR – 2010; Curs postuniversitar de perfecționare în conducere Forțe Terestre – 2010; Curs cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor – 2013; Curs de exploatare tactică și analiză tehnică a incidentelor cu IED – 2014; Curs de perfecționare inspector în domeniul securității și sănătății în muncă – SSM – 2015

Funcţii îndeplinite:

1988 – comandant pluton drumuri;

1994 – comandant companie drumuri – poduri;

1995 – comandant pluton drumuri;

1999 – comandant companie drumuri – poduri;

2000 – instructor / catedra de pregatire tactică şi de stat major;

2002 – ofiţer 3 / biroul secretariat şi registratură;

2005 – șef cursuri;

2006 – împuternicit șef al operațiilor și instrucției;

2007 – șef al operaţiilor şi instrucţiei;

2008 – împuternicit șef de stat major;

2008 – șef cursuri;

2015 – împuternicit locţiitor al comandantului;

2016 – împuternicit şef al instrucţiei şi educaţiei;

2016 – împuternicit locţiitor al comandantului;

2016 – șef cursuri;

2017 – împuternicit şef de stat major.

Ordine, medalii şi alte distincţii: Emblema de Onoare a Statului Major General; Emblema de Onoare a Forţelor Aeriene; Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 25 de ani de activitate; Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 20 de ani de activitate; Emblema de Onoare a Forţelor Terestre; Semnul onorific „În Serviciul Patriei” pentru 15 de ani de activitate.

Colnelul Copăceanu este căsătorit şi are doi copii.

La 1 decembrie 2016, colonelul Dumitru Copăceanu şi-a câştigat un loc în istoria recentă a Vâlcii aflându-se în fruntea celei mai importante parade militare organizate în Vâlcea după 1989.