„Nu ne permitem să ne gândim la restructurări la Maternitate”


• susține Adrian Bușu, jurist Colegiul Medicilor Vâlcea

„În România, nu există un plan de control al natalității. Desființarea Maternității și crearea ca secție este o greșeală, din punctul meu de vedere”, este de părere Adrian Bușu, juristul Colegiului Medicilor Vâlcea. Oricum, imediat după pre­lua­rea Maternității, Spitalul Jude­țean de Urgență a înregistrat datorii fabuloase; Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea decontând doar o parte din serviciile medicale pres­ta­te. „Maternitatea ar trebui să be­ne­fi­cieze de fonduri, să creeze condi­ții normale pentru mămici. Deși s-a pus problema restructurărilor, pre­șe­dintele CJ Vâlcea, Ion Cîlea, nici nu se gândește la așa ceva. Este nevoie de medici; nu ne permitem nici să ne gândim la restructurări”, declară Adrian Bușu. Soluția găsită de juristul Colegiului Medicilor Vâl­cea este ceea ca, la nivel de Gu­vern, ministrul Sănătății să sta­bi­leas­că o descentralizare a fondu­rilor de la Ministerul Sănătății către autoritățile locale. În schimb, Con­siliul Județean Vâlcea a primit doar o treime din banii solicitați.

Cronicii, la privat…

Adrian Bușu crede că o soluție în reforma sănătății ar fi reprezen­tat-o trecerea spitalelor din Brezoi și Horezu la privat, iar Spitalului Județean de Urgență cu Maternita­tea, unitățile medicale din  Drăgo­ești, Mihăești și Drăgășani să ră­mână la stat. „Aș fi deplasat o parte din pacienți – cronicii – către spita­le­le private, iar cei cu afecțiuni acu­te, cei sub limita sărăciei să fie tra­tați la stat. Ideea de a face eco­no­mie prin desființarea unor spitale nu trebuie să se regăsească în să­nătate. Sănătatea consumă multe fonduri, dar la bază stă tratarea pa­cienților. Ideea de a subordona po­litic sistemul sanitar, ideile fiecărui ministru împiedică ajungerea la performanță”, mai precizează juristul Bușu.