​Noul PNDR sprijină dezvoltarea sectorului forestier


Dezvoltarea infrastructurii forestiere şi împădurirea terenurilor vor fi susţinute financiar prin noul Program Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, MADR propunându-și să susţină sectorul forestier prin implementarea mai multor măsuri, cum ar fi investiţiile în active fizice, prin care este vizată infrastructura necesară pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea silviculturii, inclusiv accesul la suprafeţele forestiere, consolidarea şi ameliorarea terenurilor, precum şi măsura de mediu şi climă, prin care se vizează împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite.
Asociaţiile din domeniul forestier consideră că suma de 220 de milioane de euro prevăzută pentru sectorul forestier prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 este insuficientă, faţă de un necesar estimat de trei miliarde de euro.