Noi termeni pentru agenţiile de plasare a forţei de muncă


CCI Vâlcea anunţă că, de-acum înainte,  toate firmele care plasează forţa de muncă trebuie să se asigure că între cetăţenii români şi angajatorii străini se vor încheia contracte de muncă în limba română. Conform legii nr. 156/2000, care reglementează condiţiile în care societăţile comerciale pot desfăşura activitate de selecţie şi plasare a forţei de muncă în străinătate, agentul de ocupare a forţei de muncă trebuie să depăşească următoarele condiţii: să fie o societate românească a cărei activitate principală să fie „selecţia şi plasarea forţei de muncă”, să fie înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază îşi are sediul, să dispună de spaţiul şi de dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţii, să aibă încadrat în muncă personal cu experienţă în domeniul forţei de muncă, să organizeze o bancă de date care să cuprindă ofertele şi solicitările de locuri de muncă în străinătate, informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenţa lor,să încheie cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii patronale din străinătate, după caz, contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă.

„Persoanele fizice nu au dreptul să exercite activităţi de mediere a angajării cetăţenilor români în străinătate. Agenţii de ocupare a forţei de muncă au obligaţia de a încheia cu cetăţenii români contracte de mediere. Aceste contracte trebuie să conţină, printre altele, elementele principale privind:tariful de mediere,durata contractului;modul de soluţionare a eventualelor litigii.

De asemenea, agenţii au obligaţia de a asigura încheierea contractelor de muncă dintre cetăţenii români şi angajatorii străini şi în limba română.

Inspecţia Muncii recomandă persoanelor care vor să lucreze în străinătate că, înainte de a apela la serviciile unei societăţi comerciale care plasează forţa de muncă în alte ţări, să verifice dacă firma respectivă este înregistrată la inspectoratul teritorial de muncă şi dacă a fost sancţionată pentru încălcări ale legii.

De asemenea, trebuie să verifice dacă la semnarea unui contract individual de muncă în străinătate acesta cuprinde cel puţin următoarele elemente: ţara de reşedinţă, denumirea angajatorului cu toate datele de identificare: adresa, număr de telefon/fax, descrierea muncii şi a condiţiilor de muncă, durata timpului de muncă şi de repaus, durata contractului individual de muncă, condiţiile de salarizare, condiţiile de transport, locuit, condiţiile de protecţie socială”, mai precizează comunicatul Camerei de Comerţ şi Industrie Vâlcea.