Agricultura aşteaptă unda verde europeană pentru noi programe de investiţii


„Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Durabile (MADR) a pregătit, pentru acest an, mai multe forme de sprijin pentru producătorii agricoli. Astfel, s-au notificat la DGAgri Bruxelles două noi forme de sprijin pentru anul 2012  în baza art. 68 din Regulamentul CE nr. 73/2009 şi anume: sprijin pentru crescătorii de bivoliţe din zonele defavorizate în valoare totală de 1,5 milioane euro şi pentru crescătorii de bovine de carne şi metişi ai raselor de carne din zonele defavorizate în valoare de 6,5 milioane euro. În prezent se aşteaptă Decizia de la Comisia Europeană. După 2013 strategia privind  acordarea formelor de sprijin se va modifica conform cu noua Politică Agricolă Comună” ne-anunţă Lidia Giosan, Enterprise Europe Network, din cadrul CCI Vâlcea.

Strategia pentru acordarea formelor de sprijin pentru producătorii agricoli în anul 2012 face parte integrantă a unuia din obiectivele generale ale MADR, respectiv ,,susţinerea financiară şi fiscală a agriculturii prin programe multianuale”.

Astfel, conform sursei citate înainte, pentru anul 2012 se vor acorda următoarele forme de sprijin: 1. Forme de sprijin pentru realizarea principalelor obiective: Plăţi Naţionale Comple­mentare Directe pentru bovine, ovine şi caprine (CNDP). Conform prevederilor O.U.G. nr. 125/2006, anual, prin hotărâre a Guvernului se aprobă cuantumul plăţilor naţionale directe complementare în limita sumelor alocate de la bugetul de stat şi a plafoanelor maximale aprobate României cu această destinaţie de către Comisia Europeană.

2.  Finanţarea Programului Naţional Apicol (Perioada 2011- 2013, în limita sumei de 29.307.674 lei pentru anul 2012).

3. Ajutor de stat pentru ameliorarea raselor de animale ( În limita sumei de 21.000.000 lei pentru anul 2012.

4. Ajutor pentru bunăstarea păsărilor şi porcilor ( Pentru perioada 16 octombrie 2011 – 15 aprilie 2012 s-a alocat suma de 195.000 mii lei pentru păsări şi de 155.000 mii lei pentru porcine. În prezent, se transferă ajutoarele financiare pentru bunăstare păsări şi porcine în PNDR, pentru degrevarea bugetului naţional (Măsura 215).

5. Ajutor de stat pentru colectarea cadavrelor de animale (Pentru perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012 de până la 100% din costul activităţii de colectare a cadavrelor de animale, respectiv de maximum 213 lei/tona de cadavre de animale colectate, în limita sumei de 5.815 mii lei).

6. Sprijin comunitar pentru vaci de lapte din zone defavorizate (fonduri FEGA) – În limita sumei de 22.447.205 euro/2012.