Noi aducem Europa mai aproape de vâlceni!


manifestare_cicSub acest îndemn, Centrul EUROPE DIRECT Vâlcea îşi continuă şi în acest an activitatea. De la acest centru vâlcenii pot obţine informaţii, consultanţă, asistenţă şi răspunsuri la întrebări privind legislaţia, politicile şi programele de finanţare ale Uniunii Europene. De asemenea pot comunica instituţiilor UE reacţiile lor sub forma unor întrebări, opinii şi sugestii. Vâlcenii pot suna de oriunde din Europa, gratuit, în limba română, la numărul 0080067891011, să ceară informaţii despre instituţiile UE.

Ieri, într-o conferinţă de presă, Centrul EUROPE DIRECT şi-a prezentat realizările pe anul 2011 şi priorităţile şi planul de activităţi pe anul 2012.

În anul 2011, Centrul a înregistrat 3.144 cereri de informaţii (911 prin vizite directe) şi 2.546 participanţi la evenimentele. A organizat 87 de evenimente, din care 58 la cerere şi a trimis 141 informaţii către presa locală. Site-ul a înregistrat un număr de 4861 vizitatori.

Centrul ED a înregistrat o creştere a activităţii de la an la an, pentru aceasta vă prezentăm statistica pe ultimii doi ani: în 2010: 2.257 – solicitanţi de informaţii; 756 – vizite directe; 132 – informaţii de presă; 2.389 – utilizatori site; în 2011: 3.144 – solicitanţi de informaţii; 911 – vizite directe; 141 – informaţii de presă; 4.861 – utilizatori site.

Priorităţile  de comunicare, în 2012, sunt: • 2012 Anul european al îmbătrânirii active şi solidarităţii între generaţii; • Promovarea relansării economice, guvernantă economică şi ocuparea forţei de munca; • Politica Agricolă Comună.

Vă prezentăm planul activităţilor care se vor derula în 2012: Modulul 1: „Primul pas: informează-te!” – servicii de informare de bază şi la cerere pentru publicul larg; „Profesionalizarea serviciilor Centrului EUROPE DIRECT Vâlcea”  – participarea echipei de proiect la evenimente de comunicare din Reţeaua EUROPE DIRECT; „În direct… Europa” – sesiuni de informare în holul Bibliotecii;   Modulul 2: „EUROPE DIRECT Vâlcea pe net” – informare europeană prin internet www.cicvalcea.ro; Modulul 5: „Tipărituri Europe Direct Vâlcea” – informare europeană în format tradiţional; Modulul 7: „Media locală – partener privilegiat al Centrului  EUROPE DIRECT Vâlcea”; „Prin parteneriat spre o mai bună informare a comunităţii”; „Frumuseţea Minţii Tale – Miss şi Mister Europa”; „Vacanţa europeană”; Modulul 9: „Centrele EUROPE DIRECT – platforme de lansare a bibliotecilor publice din România în spaţiul european”; „Spre 2020…”; Modulul 11: „Dialoguri”; „Viaţa satului ne priveşte”; „Festival CRĂCIUN EUROPEAN”; „EU aşa văd EuROpa”.

Toate aceste manifestări se vor realiza sub egida Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea, în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea Centrul „EUROPE DIRECT” Vâlcea.