Nicolae Bălcescu, 159 de ani de la trecerea în eternitate


balcescu_nicolae• concurs „cine știe – câștigă”: „Memorialul Nicolae Bălcescu, factor activ de educație al tinerei generații”

“Oameni de măsura lui Nicolae Bălcescu sunt încă rari între românii de astăzi. Acei care, ca dânsul, în tot cursul unei existențe de luptă, au fost influențați numai de nobila simțire a amorului de patrie și care au visat și au lucrat neîncetat la reînvierea și la mărirea neamului lor, merită să atragă respectul și simpatiile urmașilor”

(Vasile Alecsandri)

Astăzi, de la ora 9.00, la Memo­rialul Nicolae Bălcescu se desfășoară concursul de tip „cine știe – câștigă”: „Memorialul Nicolae Bălcescu – factor activ de educație al tinerei generații”, ediția a III-a, cu ocazia comemorării a 159 de ani de la trecerea în eternitate a marelui om politic, istoric, diplomat european. La concurs vor participa echipaje formate din câte doi elevi de la școlile din Bunești, Milcoiu, Ro­tă­rești, Stoenești – Berislăvești, Popești – Golești, Stoilești, iar din Râmnic, de la școlile: Take Ionescu, Școala nr. 4, Școala nr. 5 și Școala nr. 10. Concu­renții au fost pregătiți de către mu­zeo­grafii de la Memorialul Nicolae Băl­cescu în săptămâna premergătoare concursului cu tematica privind noțiunile istorice despre evenimentele de la 1848, despre viața și activitatea lui Nicolae Bălcescu și a familiei sale. La final, echipajele vor fii premiate în bani, produse promoționale repre­zen­tând muzeul, diplome și câte un abonament pentru vizitarea muzeului.