Neutralizarea nitraţilor a intrat în linie dreaptă


• Ofensivă împotriva „bolii albastre”

Oraşul Băbeni, precum şi comunele Budeşti şi Mihăeşti sunt trei localităţi  cu cel mai mare risc de vulnerabilitate a poluării cu nitraţi din judeţul nostru. Oficiul de studii pedologice împreună cu specialişti ai Administraţiei Bazinale Olt au confirmat că poluarea produsă de activităţile agricole, cu preponderenţă de creştere a animalelor, a compromis fertilitatea a sute de hectare, dar mai ales apele de suprafaţă şi pânza freatică. În urma studiilor efectuate, s-a desprins concluzia că este nevoie imperioasă de construirea unor depozite pentru colectarea dejecţiilor, ca şi a unor instalaţii de epurare. De asemenea, s-a insistat pe necesitatea elaborării unui plan de management la nivel de bazin hidrografic care să garanteze atingerea, până în anul 2015, a nivelurilor de calitate ecologică şi chimică a apelor subterane şi de suprafaţă în conformitate cu normele prevăzute în Directiva Cadru Apa nr. 60/2000 a Uniunii Europene.

Pornind de la aceste nevoi imperioase, Consiliul Judeţean Vâlcea în parteneriat cu consiliul local al comunei Mihăeşti a iniţiat un proiect de anvergură pe structura unui program finanţat de Banca Mondială şi derulat sub managementul Ministerului Mediului şi Pădurilor. Valoarea investiţională a acestui proiect este de 1.178.097 euro, din care Consiliul Judeţean Vâlcea are de acoperit partea de cofinanţare în sumă de 54.642 euro, iar comuna Mihăeşti – 3.600 euro.

Proiectul presupune realizarea unor platforme de depozitare a deşeurilor animale rezultate din gospodăriile populaţiei, precum şi achiziţionarea unor echipamente de transport şi recipiente de colectare. La ora actuală este în curs de desfăşurare licitaţia naţională competitivă, la care s-au depus 13 oferte, firma câştigătoare urmând să execute 2 platforme comunale, în satele Arsanca şi Stupărei, şi 150 de platforme individuale. Între timp, au fost achiziţionate aproape integral echipamentele prevăzute în proiect, printre care 962 pubele, 2 tractoare şi 4 remorci, un încărcător frontal, mai puţin o remorcă vidanjă şi o maşină de împrăştiat gunoi, pentru care licitaţia va fi reluată.

Prezenţa periculoasă a nitraţilor în sol şi apă a fost semnalată nu numai în judeţul Vâlcea, ea a devenit o problemă preocupantă la nivelul întregii ţări, singura deosebire fiind aceea că noi n-am mai aşteptat sfaturi şi îndemnuri de la alţii.

Potrivit unui studiu făcut public recent de către Administraţia Naţională Apele Române, ţara noastră ar trebui să investească pentru distrugerea surselor punctiforme şi difuze de poluare cu nitraţi cel puţin 1,8 miliarde de euro. Este, desigur, vorba despre o sumă uriaşă, însă tehnologiile actuale pentru îndepărtarea din sol a nitraţilor sunt foarte costisitoare. Tocmai din acest motiv se cere concentrată atenţia, de-acum înainte, pe prevenirea poluării solului şi apelor cu nitraţi care presupune măsuri deloc complicate, dar neapărat urmărite la nivelul fiecărei gospodării individuale. Până la urmă este şi o problemă de conştiinţă pentru crescătorii de animale. Or tocmai pe acest segment suntem deficitari, iar golul va trebui acoperit de fiecare primărie în parte cu sprijinul Camerei Agricole care, probabil, va intra în „legalitate”  după alegerile amânate de multe luni de zile.

dr. ing. Ion CÎLEA,