Monumentele istorice analizate în judeţul Olt


monumente_analizateAstăzi,  Comisia Zonală a Monumentelor Istorice se reu­neşte, în şedinţa lunară, la sediul Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Olt din municipiul Slatina. Comisia îşi desfăşoară activitatea în baza Ordinului nr. 2126 din 7 martie 2012, emis de Ministerul Culturii şi Patrimoniu­lui Naţional şi are ca atribuţii fundamentarea şi propunerea elementelor specifice strategiei regionale privind protejarea monumentelor istorice, analize şi propuneri, clasări şi declasări de monumente, propunere avize pentru lucrări la monumente istorice şi zone protejate. Acest for decide de­clasarea monumentelor istorice, clasarea construcţiilor valo­roase, demolarea sau conservarea imobilelor din zonele is­to­rice ale oraşelor, descărcarea de sarcină arheologică a situ­ri­lor şi tot ce este legat de protecţia patrimoniului cons­truit. Comisia Zonală a Monumentelor Istorice nr. 5, cu se­diul şi secretariatul la Râmnicu Vâlcea, respectiv la Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Vâlcea, are în componenţă judeţele Vâlcea, Argeş, Olt şi Teleorman.

Componenţa Comisiei Zonale a Monumentelor 

Din componenţa comisiei zonale fac parte arhitecţii-şefi ai judeţelor, respectiv arhitectul-şef al municipiului Bucu­reşti, precum şi personalităţi sau specialişti şi experţi ates­taţi de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului, din domeniul protejării monumentelor istorice. Preşedintele Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 5 – Vâlcea este prof. dr. Hanna Derer, arhitect şi profesor universitar la Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”. Vicepreşedintele comisiei este arhitectul Alexandru Mulţescu. Membrii care formează această comisie sunt: arheolog Dragoş Măndes­cu, arhitect Severică Mitrache, ing. Ion Stătică şi arhitecţii-şefi ai celor patru judeţe. Membrii invitaţi se nominalizează şi se convoacă în funcţie de complexitatea subiectelor din ordinea de zi a şedinţelor.

Documentaţii pentru judeţul Vâlcea

Din judeţul Vâlcea au fost depuse spre avizare şapte documentaţii: Reabilitare conducte preizolate cu fir de sem­nalizare, reţea termică apă fierbinte tur retur, între B-dul. General Magheru şi Calea lui Traian din Râmnicu Vâl­cea; Construire locuinţă D+P+1E şi împrejmuire, str. Mihai Vitea­zul nr. 4, Râmnicu Vâlcea; Construire locuinţă D+P+M, fosă septică şi împrejmuire teren, str. Măceşului nr. 16, Că­ză­neşti SA DTAC BIA Stăncioiu Pantelimon Dragu Ionuţ Vâl­cea; Refacere tencuieli exterioare la Biserica Sfântul Nico­lae, sat Mamu, comuna Mădulari; Construire casă de va­cantă P, fosă septică ecologică şi împrejmuire parţială teren, str. Valea Gorunelului, cartier Copăcelu, Râmnicu Vâlcea SA DTAC BIA Liviu Drăghici, Lazăr Alin Vâlcea; Construire casă de vacanţă P, fosă septică ecologică şi împrejmuire par­ţială teren, str. Valea Gorunelului nr. 32 B, cartier Copă­celu, Râmnicu Vâlcea; Modificare faţadă şi modernizare spa­ţiu comercial existent, realizarea unei treceri prin casa scării locatari şi a unui acces suplimentar pe latura de sud pe B-dul. Magheru, nr. 14. Informaţiile ne-au fost furnizate de Florin Epure, director al Direcţiei pentru Cultură şi Patri­moniul Naţional Vâlcea.