MOLDOVENII DIN STRĂȘENI ajung peste o săptămână în județ


Joi, legislativul Vâlcii s-a reunit pentru o ședință extraordinară cu următoarea ordine de zi:
1.Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din 29 noiembrie 2022;
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al Județului Vâlcea și a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, pe anul 2022;
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de vizita delegației Consiliului Raional Strășeni, Republica Moldova, în județul Vâlcea, în perioada 14-18 decembrie 2022;
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, faza: „Studiu de fezabilitate construire sursă alternativă de alimentare cu apă pentru zona de captare Brădișor”.