AU FOST REABILITATE TERMIC încă cinci blocuri de locuințe din Râmnic


Printr-o conferință de presă susținută joi, 8 decembrie 2022, de administratorul public Eusebiu Vețeleanu, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a anunțat finalizarea proiectului „Reabilitare termică a blocurilor de locuințe P9, C12, P2, P6, P8” – cod SMIS 121021, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A – Clădiri Rezidențiale. Valoarea totală a proiectului a fost de 8.321.385,78 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile a fost de 3.762.309,30 lei, valoarea contribuției europene (FEDR) fiind de 3.197.962,90 lei.

Au fost reabilitate patru blocuri din Petrișor și unul din Ostroveni

Proiectul la care facem referire a avut ca obiectiv specific creșterea eficienței energetice a celor cinci blocuri de locuințe (patru din cartierul Petrișor și al cincilea din cartierul Ostroveni), totalizând 324 de apartamente și garsoniere, cu rezultat în scăderea gazelor cu efect de seră, a consumului de energie primară și (cu 40%) a consumului specific de energie pentru încălzire.
Din cele opt proiecte finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014–2020 ce vizau reabilitarea termică a 46 de blocuri de locuințe, Primăria Râmnicu Vâlcea mai are în derulare la acest moment doar două proiecte. În cadrul acestora se reabilitează termic 15 imobile din municipiu.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea