Minerul rămâne să joace acasă


Veşti bune pentru mişcarea spor­tivă din comuna păstorită de Toma Peş­tereanu, după ce negocie­rile cu con­ducerea Mănăstirii Bistriţa s-au dovedit un succes, iar terenul pe care fot­baliştii Minerului Costeşti îşi desfă­şurau meciurile nu va fi trans­format în grădină de zarzavaturi a măicuţelor: „Încă o dată, înţelep­ciu­nea şi bună­ta­tea sufletească a măi­cuţelor de la Bis­triţa a ieşit la iveală, într-un moment foarte greu pentru noi. Aşa cum au dovedit-o şi în alte cir­cumstanţe, măi­cu­ţele au fost bine­voi­toare şi înţele­gă­toare, permiţându-ne să jucăm în con­ti­nuare pe terenul nos­tru obişnuit fără să fim obligaţi să fa­cem naveta prin ve­cini, la Horezu. Vreau să le mulţu­mesc din tot sufletul că ne-au mai aju­tat încă o dată şi ne-au permis să ră­mâ­nem acasă până când vom finaliza terenul de la stog”.