Memorialul „Ilie Zugrăvescu”, la Creţeni


Vineri, 20 iulie, începând cu ora 11.00, la Biserica din Mreneşti, Co­muna Creţeni, va avea loc debutul Memorialului „Ilie Zugrăvescu”, la împlinirea unui veac de la naştere şi la un deceniu de la trecerea în eter­­nitate a acestuia, personalitate poli­va­lentă şi dinamică a culturii vâl­ce­ne din a doua jumătate a secolului XX (învăţător, animator cultural, dirijor, folclorist, rapsod po­pular, cântăreţ în strana bisericii). Vor avea loc o slujbă de pomenire și evocări despre personalitatea şi opera lui Ilie Zugrăvescu. Acest im­portant eveniment este organizat de Ateneul „Meşterul Manole”, în par­teneriat cu Centrul Judeţean pen­tru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea, Foru­mul Cul­tural al Râmnicului, Biblio­te­ca Jude­ţea­nă „Antim Ivireanul” Vâl­cea, Bi­blio­teca Municipală Drăgă­şani, Aso­ciaţia „Cultul Eroilor” Vâl­­cea, Paro­hia Voiceşti şi Primăriile Creţeni, Voi­ceşti şi Păuşeşti-Mă­glaşi.