Măsuri de evitare a unor situaţii neplăcute, în caz de precipitaţii abundente


Mai multe puncte importante au fost discutate cu ocazia şedinţei ope­ra­tive ţinută de Executivul Primă­riei Râm­nicului la începutul acestei săptă­mâni. În cadrul acestei întâlniri, prim­a­rul Emilian Frâncu a solicitat o evi­den­ţă a tuturor situaţiilor ce pot apărea în cazul unor precipitaţii abundente (inun­dări de artere de circulaţie, de pasaje, inundarea unor gospodării particulare etc.), precum şi propuneri de acţiuni pentru eliminarea completă a lor în perioada următoare, de la de­colmatarea rigolelor până la redimen­sionări de canalizaţii. De asemenea, în urma discuţiilor de luni dimi­neaţa, s-a stabilit formarea unei comisii de specialişti din cadrul primăriei, dar şi din afara instituţiei, pentru a analiza din punct de vedere tehnico-economic oportunitatea întoc­mirii unor proiecte şi problemele pe care acestea le rezolvă, astfel încât să nu mai existe situaţii de proiecte făcute, dar nepuse în practică ori de investiţii care nu pot fi exploatate la parametrii declaraţi iniţial.