Manifestarea cultural-spirituală „Un destin – Patriarhul Justinian Marina”, la Olănești


Liceul „Justinian Marina”, din staţiu­nea Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea, a co­memorat luni, 25 martie 2013, de la orele 11.00, 36 de ani de la trecerea la cele veşnice a patriarhului Justinian Ma­rina.

Evenimentul organizat de către Societatea Culturală „Anton Pann”, în co­la­borare cu Primăria Băile Olăneşti, Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâl­cea, Casa Artelor Poligrafice Edito­riale Rotarexim S.A. şi Grupul Şcolar Economic „Justinian Marina” din Băile Olăneşti, s-a desfăşurat sub patronajul Arhiepiscopiei Râmnicului.

Manifestarea cultural-spirituală prilejuită de comemorarea celui de-al treilea Patriarh a fost intitulată sugestiv „Un destin – Patriarhul Justinian Marina” şi a reunit oficialităţi locale, cadre didactice, studenţi şi elevi, precum şi alţi iubitori de carte din localitate şi din împrejurimi.

În cadrul întrunirii a avut loc lan­sarea cărţii „Patriarhul Iustinian Marina – Părintele sufletesc al neamului rom­â­nesc”, autori Zenovia Zamfir şi George Rotaru, urmată de vizionarea filmului „Un destin – Patriarhul Iustinian Marina” – peliculă realizată de Mariana Zamfir şi Mihaela Radi, de la secţia Periodice – Legislaţie a Bibliotecii Judeţene Antim Ivi­reanul. În continuare, au rostit alo­cu­țiuni Ec. Sorin Vasilache – primarul ora­şului Băile Olăneşti, Prof. Dr Nicolae Di­nescu, directorul AORF Vâlcea, preşe­dinte al Societăţii Culturale „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, Prof. Norica Groşe­noiu, director Grupul Şcolar Economic „Jus­tinian Marina” și Pr. Emilian Gro­şenoiu, Vicar Administrativ al Arhiepis­co­piei Râmnicului din partea Centrului Eparhial. Moderatorul întâlnirii a fost scriitoarea Zenovia Zamfir.

„Patriarhul Justinian Marina (din botez Ioan Marina) s-a născut la data de 2 februarie 1901, în satul Suieşti, fosta comună Cermegeşti din judeţul Vâlcea. A studiat la Seminarul teologic „Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea (1915-1923) şi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1925-1929). A fost învăţător în Olteanca-Vâlcea (1923-1924) şi în Băbeni-Vâlcea (1924-1930), paralel preot-paroh în Băbeni (1924-1932), director al Seminarului Teologic şi preot slujitor la Catedrala Episcopală din Râmnicu Vâlcea (1932-1933), preot paroh la biserica „Sfântul Gheorghe” în aceeaşi localitate (1933-1945).

Rămas văduv, în 1945 a fost ales Arhiereu vicar al Arhiepiscopiei laşilor, cu titIul „Vasluianul” (1945 – 1947), apoi Locţiitor al scaunului mitropolitan din Iaşi (din aug. 1947), Arhiepiscop al la­şilor şi Mitropolit al Moldovei şi Sucevei (ales 19 nov. 1947, înscăunat la 28 dec.), Locţiitor de patriarh (din februarie 1948), la 24 mai 1948 ales, iar la 6 iun. 1948 înscăunat ca Arhiepiscop al Bucu­reş­tilor, Mitropolit al Ungrovlahiei şi Pa­triarh al Bisericii Ortodoxe Române, păs­torind până la trecerea la cele veş­nice.

Ca patriarh, rămâne în istoria Bise­ricii Ortodoxe Române prin cunoscutul său „Apostolat social”, prin care a ştiut să dea o nouă orientare activităţii Bisericii în condiţiile noi de viaţă instalate de regimul comunist. În ciuda tuturor dificultăţilor, în cei 29 de ani de patriarhat, au avut loc o seamă de evenimente şi schimbări care au ridicat mult prestigiul Ortodoxiei româneşti în Iumea creştină şi l-au făcut o figură reprezentativă a întregii Ortodoxii. A plecat la Domnul în ziua de 26 martie 1977, trupul său fiind înmormântat la biserica Mânăstirii Radu Vodă din Bu­cu­reşti, pe care a rectitorit-o.”

(Dicţionarul Teologilor Români – Pr. Acad. Mircea Păcurariu)