Luni dimineață, CJ decide cine vine după Prală la CET


• după ce revoluționarul a ajuns la cârma ABA Olt, locul de administrator special, evaluat recent la 12.000 lei pe lună, este pofta multora

În prima zi a săptămânii viitoare, plenul legislativului județean dezbate Aprobarea procesului–verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 25 septembrie 2017, Aprobarea procesului–verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Vâlcea din data de 3 octombrie 2017, Informare privind activitatea desfășurată de Președintele Consiliului Județean Vâlcea de la ultima ședință ordinară și până în prezent, Informare privind activitatea din trimestrul III 2017 a instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului reevaluării bunurilor aparținând domeniului public și privat al Județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului propriu al Județului Vâlcea, a Listei obiectivelor de investiții ale Consiliului Județean Vâlcea, a Bugetelor unor instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, precum și a Programului lucrărilor de întreținere și reparații drumuri și poduri județene, pe anul 2017, Proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul Județului Vâlcea a distribuției ”merelor”, în cadrul Programului pentru școli al României, precum și stabilirea măsurilor educative care însoțesc distribuția ”merelor” și distribuția laptelui și produselor lactate în anul școlar 2017-2018, proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 2 din 31 ianuarie 2017 și a Anexei A la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 170 din 30 august 2017, proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Județului Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. “Parc Ind Vâlcea” S.A., să aprobe majorarea capitalului social al societății, Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Vâlcea, pe anul 2017 și estimarea principalilor indicatori economico-financiari pe anii 2018 și 2019, Proiect de hotărâre privind instituirea de taxe speciale pentru funcționarea Serviciului Public Județean „Salvamont-Salvaspeo” Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Județean pentru Protecția Plantelor Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 137/30.06.2017 privind declararea de interes public județean a unor bunuri imobile și mobile aparținând stației de sortare Brezoi, realizată prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Vâlcea”, Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 136/30.06.2017 privind declararea de interes public județean a unor bunuri imobile și mobile aparținând stației de sortare Râureni, Municipiul Râmnicu Vâlcea, realizată prin proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Vâlcea”, Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Policlinicii cu Plată Râmnicu Vâlcea, asupra unor spații situate în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian, nr.138, care aparțin domeniului public al Județului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.30 din 28 februarie 2013, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.103/1999 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Județului Vâlcea, cu modificările și completările ulterioare, Proiect de hotărâre privind declararea de interes public județean a unor bunuri și darea acestora în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Drăgoești-Olanu-Galicea-Faurecia Budești”, operatorului de transport rutier, S.C. NICOLA SPEDITIONE S.R.L., Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Nicolae Bălcescu-Milcoiu-Faurecia Budești”, operatorului de transport rutier, S.C. NICOLA SPEDITIONE S.R.L., Proiect de hotărâre privind atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Copăceni–Lăpușata– Lădești–Roești–Popești–Șirineasa-Faurecia Budești”, operatorului de transport rutier, S.C. NICOLA SPEDITIONE S.R.L., Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului “Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea, Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 29 din 27 februarie 2017, referitoare la aprobarea unor măsuri de funcționare a Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea, Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a raportului de serviciu al lui Ceaușu Antonie, Director executiv adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului de Administrație al Muzeului Memorial „Nicolae Bălcescu”, Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.16 din 31 ianuarie 2017, Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de mandat al administratorului special al debitoarei Societatea CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului acționarului unic Județul Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „CET GOVORA” S.A. Râmnicu Vâlcea, să desemneze administratorul special al debitoarei CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, în cadrul procedurii insolvenței și să semneze contractul de mandat al acestuia, Diverse.