Laurenţiu Coca – senatorul tuturor vâlcenilor (3)


Recunoştinţă pentru curajul şi demnitatea minerilor

1.8. Ca semn de recunoştinţă pentru minerii din bazinul Olteniei şi din Valea Jiului care s-au revoltat împotriva condiţiilor impuse de regimul lui N. Ceauşescu am făcut Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, în care propuneam acordarea unor drepturi celor care în Valea Jiului şi la Motru au luptat şi au avut de suferit. Este vorba de drepturi asemănătoare celor de care beneficiază muncitorii revoltaţi în 1987 din Braşov şi  luptătorii din decembrie 1989.

Acestui obiectiv i-am dedicat trei încercări de reglementare. La cea de mai sus i se adaugă Propunerea le­gis­lativă de modificare a Capitolului II din Legea nr. 341/2004 prin (L184/2009) şi la care am revenit într-o formă modificată în anul 2011 cu Propunerea legislativă nr. L683/2011, prin care am detaşat problema revoltei minerilor de cea a revoluţiei din 1989. Propunerea se află în procesul de dezbatere şi adoptare la Parlament.

Tot în legătură cu recunoaşterea meritelor istorice ale celor care au luptat la Revoluţia din decembrie 1989 se înscrie şi propunerea legislativă L 271/2011 privind declararea zilei de 22 decembrie  – Ziua Libertăţii României.

1.9. Propunerea legislativă pentru completarea Legii fondului funciar nr. 18/1992, art. 27 (L606/2009) prin care aveam în vedere: urgentarea punerii în posesie prin recunoaşterea reciprocă a limitelor proprietăţii de către vecini şi prin continuarea acţiunii de punere în posesie dacă unul din vecini ocupă fără drept terenul şi refuză participarea la recunoaşterea reciprocă. Aceste prevederi sunt valabile şi pentru zonele necooperati­vizate, unde, cum se ştie, avem probleme în judeţul Vâlcea.

1.10. Propunerea legislativă pri­vind „Declararea zonei de amplasare a monumentelor istorice din nordul Olteniei ca obiectiv de interes naţional” (L45/1010), ceea ce ar fi de natură să crească interesul şi să atragă mai multe fonduri pentru această zonă.