Laurenţiu Coca – senatorul tuturor vâlcenilor (2)


Vă redăm, mai jos, realizările prezentate de senatorul Laurenţiu Coca, care vizează direct judeţul nostru şi care se regăsesc direct sau indirect în viaţa noastră de zi cu zi.

Prioritatea problemelor de interes local şi judeţean

coca_laurentiu4În activitatea mea parlamentară m-am luptat pentru a da satisfacţie acelor cerinţe stringente care mi-au fost propu­se şi sugerate de cetăţenii din circums­cripţia electorală Vâlcea şi cu prioritate, cum era firesc, de alegă­torii din Colegiul nr.1. Este adevărat că sunt parlamentar la nivel naţional, dar eu sunt trimis acolo de alegătorii din colegiul pe care îl reprezint în primul rând. Din acest motiv, problemele acestora m-au preocupat în gradul cel mai înalt.

Astfel, am avut Iniţiative legislative care au vizat rezolvarea unor probleme de interes vâlcean, judeţean şi local.

În acest scop, prin discuţii cu cetăţenii din localităţile vâlcene şi cu auto­rităţile de la nivelul judeţului, munici­piilor, oraşelor, comunelor şi satelor,  am elaborat şi propus mai multe proiecte de lege, între care :

1.1. Propunerea legislativă pentru modificarea legii minelor nr. 85/2003 (L577/2009) în care am propus o mai bună gestionare a resurselor naturale şi a fondului geologic naţional, precum şi atragerea unor venituri supli­mentare la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi judeţului.

1.2. La modificarea acestei legi am revenit şi în anul 2010 cu Propunerea legislativă privind completarea art. 6 din Legea Minelor nr 85/2003 (L608/2010). Modificarea prevede mo­da­litatea acordării de despăgubiri tuturor proprietarilor de terenuri pe care se efectuează lucrări miniere. Se referă la proprietarii de terenuri de după 1990.

1.3. Propunerea legislativă privind transferul cu titlu gratuit a exploa­tărilor miniere Berbeşti-Alunu din domeniul public al statului şi în administrarea Societăţii Naţionale a Lignitului Oltenia în domeniul public al statului şi în administrarea Consiliu­lui Judeţean Vâlcea (L265/2012). Trecerea în subordinea Consiliului Judeţean este de natură a asigura continuitate activităţii productive, menţinerii şi creării de locuri de muncă în zonă şi asigurarea unor venituri suplimentare bugetelor locuitorilor şi autorităţilor locale.

1.4. În acelaşi sens am venit şi cu Propunerea legislativă privind înca­dra­rea în condiţii speciale ale unor  locuri de muncă din carierele de extracţie a lignitului prin lucrări miniere la zi (L431/2009). Am inclus în categoria locuri de muncă în condiţii speciale persoanele care se ocupă de lucrări precum excavarea, suprave­gherea fronturilor de lucru a taluzelor, amenajarea platformelor de autovehicule, transportul de căr­bune şi steril, depunerea sterilului, activitatea de întreţinere, mente­nanţă, de verificare şi control şi altele.

1.5. Legată de problemele ridicate în iniţiativele de mai sus este şi Propunerea legislativă pentru modifi­ca­rea Legii nr. 106/2008  privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică a terenurilor necesare lucrărilor miniere pentru exploatarea zăcămintelor de lignit, (L69/2010)  cu acordarea drepturilor care se cuvin deţinătorilor de astfel de terenuri.

1.6. Dezvoltării şi stimulării produc­ţiei miniere i-am dedicat şi Propunerea legislativă privind exploatarea resur­selor minerale ale României (L311/2011)

1.7. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii energiei electrice, nr. 13/2007, art. 16 din lege (L576/2009) în care am prevăzut:

Printre altele, plata unor taxe la bugetele locale din partea titularilor de licenţe şi autorizaţii care benefi­ciază de dreptul de uz şi servitute asupra unor proprietăţi ale statului şi ale unităţilor administrativ-teritoriale.
CONTINUARE…