La un deceniu de la precedenta încercare, Consiliul Județean vrea să lămurească situația de la Clinica de Balneologie din Călimănești


• președintele Constantin Rădulescu a pledat pentru cumpărarea spațiului actual –Vila Oltul – și reamenajarea lui la nivelul cerințelor actuale
Are rezervări pentru un an și jumătate în avans, dar spațiul în care își desfășoară activitatea nu mai mulțumește pe nimeni, de la beneficiari la chiriașul principal, adică legislativul Vâlcii. Vila Oltul, în care funcționează Clinica de Balneologie din Călimănești, a intrat în atenția conducerii Consiliului Județean Vâlcea, la capitolul priorități urgente.
Vineri, aleșii au votat constituirea unei comisii formată din reprezentanți ai tuturor partidelor din «Parlamentul Vâlcii». În baza raportului acestora, se va decide fie cumpărarea spațiului actual și modernizarea urgentă, fie mutarea într-o altă locație.
Nu este o tentativă în premieră, fapt pentru care documentația întocmită în urmă cu un deceniu, de o altă comisie a Consiliului Județean pentru o misiune identică, nu poate trece necitită. Acest fapt a fost evidențiat chiar de către ex-vicele Consiliului pentru care actuala înțelegere în baza căreia legislativul plătește chirie este unul dezavantajos care trebuie rupt.
Istoria clinicii începe la 1 aprilie 1974 și este strâns legată de numele doctorului Traian Dinculescu, directorul Institutul de Balneofizioterapie din București.
În anul 1973 prof. dr. Traian Dinculescu a fost pensionat pentru limită de vârstă. La conducerea institutului a urmat conf. dr. N. Teleki. Acesta continuă demersul profesorului său și în anul 1973 hotărăște să se înființeze cele două secții de balneologie. Cei doi șefi de lucrări, dr. Stelian Dumitrescu și dr. Laurian Șdic au fost promovați conferențiari și șefi ai celor două secții: una la Călimănești condusă de conf. dr. Stelian Dumitrescu și alta la Eforie Nord condusă de conf. dr. Laurian Șdic.
Decizia nr. 50 din februarie 1974 dată de către Comitetul Executiv al Consiliului Popular al județului Vâlcea prevedea: „În scopul organizării și asigurării funcțiunii acestei secții, se atribuie 100 de paturi de la Oficiul Județean de Turism, recte Complexul Balnear Călimănești, situat la Pavilionul Central, aripa sudică, parter și etajul 1, fără modificarea indicatorilor economici-financiari pe anul 1974 ai unității predatoare. Cele 100 de paturi vor avea următoarea destinație: 70 de paturi vor servi pentru spitalizare, 30 de paturi se dezafectează în scopul creării spațiilor necesare laboratorului de analize medicale, activității didactice de cercetare și cazarea cursanților. Baza de tratament necesară pentru funcționarea secției se va asigura de către Consiliul Popular al Județului Vâlcea prin Direcția Sanitară. Încadrarea secției cu personalul de cercetare și învățământ se va asigura de către Institutul de Balneofizioterapie din București și catedra de balneofizioterapie de pe lângă I.M.F. București. Încadrarea restului de personal, medici și auxiliar, personal medical superior și personal elementar sanitar se va face de către Direcția Sanitară a județului Vâlcea în conformitate cu Decretul Nr. 296/1973 și Decizia Nr. 50 din 11 februarie 1974, dată de Comitetul Executiv al Consiliului Popular al Județului Vâlcea”.
Clinica a început să funcționeze la 1 aprilie 1974 în Pavilionul Central. Ea avea trei obiective: Asistență medicală de specialitate care corespundea cu profilurile de tratament ale stațiunii noastre, adică: boli digestive, renale, reumatismale, metabolice, alergice, căi respiratorii; Cercetarea științifică privind acțiunea terapeutică a izvoarelor minerale; Activitate didactică care constă în cursuri de specialitate cu medici secundari, specialiști și primari.
Complexul Balnear Călimănești a asigurat acestei nou-înființată unitate medicală cazare, masă, personal medical sanitar, bază de tratament. La parterul Hotelului Central s-a oferit spațiul pentru laborator și săli de cursuri, la etajul I cazarea pacienților, iar la etajul II cazarea cursanților. Masa pentru bolnavi și personalul clinicii s-a servit la cantina nr. 1 de la parterul clădirii. Bolnavii internați în clinică făceau tratament în cele două baze din Călimănești: una în pavilionul băilor și alta la Vila Oltul (fizioterapia). Cei care aveau indicația pentru cura internă foloseau izvoarele stațiunii.
În primii doi ani, în secția clinicii au lucrat medicii: conf. dr. Stelian Dumitrescu, dr. Mihai Vinereanu și dr. Eugenia Dumitrescu. În anii următori, numărul medicilor a crescut la cinci. În anul 1976, dr. Stelian Dumitrescu a fost promovat profesor universitar. El a făcut numeroase intervenții la organele județene Vâlcea și la Ministerul Turismului și Ministerul Sănătății pentru a i se da Vila Oltul în totalitate pentru Clinica de Balneologie. După „lupte și explicații”, care au durat doi ani, prof. dr. Stelian Dumitrescu a reușit să obțină pentru clinică întreaga Vilă Oltul. Această clădire, înainte de anul 1948, a fost proprietatea lui Dumitru Iontea. În anul 1948, a fost naționalizată și a devenit Vila Oltul și folosită pentru cazarea oamenilor muncii veniți la tratament balnear.
În Vila Oltul, după preluarea de către Institutul de Balneofizioterapie din București, prof. dr. Stelian Dumitrescu a organizat spațiul de cazare pentru 150 de paturi, trei cabinete medicale de consultații, cantină și sală de mese, secția de fizioterapie și laboratorul de analize medicale.
Transferul clinicii de la Pavilionul Central la Vila Oltul a avut loc în luna martie a anului 1976.
Până în anul 1999, Clinica de Balneologie a fost subordonată Institutului de Balneofizioterapie din București al cărui director a fost N. Teleki. Începând cu anul 1999, clinica a trecut în subordinea Direcției Sanitare a județului Vâlcea, director dr. Titus Ceapă, fără personalitate juridică.