La „moara” fondurilor europene macină doar birocraţia şi dezinteresul


Ion-Calea4Prezenţa la Rm.Vâlcea a primului ministru Emil Boc şi a ministrului Dezvoltării Regionale şi Turismului, Elena Udrea, pentru semnarea a două contracte de finanţare s-a dorit a fi o demonstraţie a preocupării Executivului pentru accesarea cât mai multor fonduri europene. Sigur, în ceea ce ne priveşte, ne-am bucurat şi de aceste firimituri, deşi pachetul de proiecte depuse de Consiliul Judeţean Vâlcea, ca beneficiar sau partener, pe toate Programele europene posibile, este de câteva sute de ori mai numeros. Adevărul trist este că România continuă să se situeze pe ultimul loc în Europa Centrală şi de est în privinţa ratei de absorbţie a fondurilor destinate între 2007-2010, plăţile efective înregistrate nedepăşind 7%. De aceea, spuneam, oricât de optimiste ar fi mesajele Guver­nului, realitatea este cu totul alta. Slaba absorbţie de fonduri, mai ales în domeniile trans­porturilor şi mediului, completată de gra­vele nereguli înre­gistrate în gestionarea banilor europeni încurajează anumite state din comunitatea Europei să ceară de pe acum reducerea sumelor destinate României pentru execuţia bugetară 2013-2014. Ba mai mult, negocierile pentru bugetul european aferent perioadei 2014-2020 pot aduce modificări drastice în cazul ţării noastre. Ca o ironie a realităţilor, România s-a văzut nu numai cu fondurile UE neaccesate, dar s-a trezit şi cu o imputaţie în valoare de 74,9 milioane euro reprezentând recuperări din alocaţiile europene pe anul 2010 din cauza incorectitudinilor cons­tatate în identificarea parcelelor agricole şi a subvenţiilor acordate pe unitatea de supra­faţă. Erorile au apărut nu numai în zona fondurilor destinate agriculturii. La fel de numeroase şi de grave sunt şi pe zona Fondului Social Euro­pean din care ţara noastră a reuşit trista perfor­manţă de a absorbi doar 8%, motiv pentru care există riscul să pierdem miliarde de euro şi pe acest Program. În acest moment, România are o „rezervă” în bugetul UE de 20 miliarde euro, ceea ce înseamnă o alocaţie pe fiecare zi de 15 milioane euro. Noi, românii, nu avem probleme cu depunerea de proiecte. Numai Vâlcea, de exemplu, la nivelul Consiliului Judeţean, are depuse peste 100 de proiecte în valoare totală de 547.2 milioane euro. La nivelul ţării, valoa­rea proiectelor de­puse este de  52,6 miliarde euro, adică aproape dublu decât totalul sumelor alocate României până în 2013, însă, din păcate, proasta gestio­nare a acestor proiecte şi lipsa surselor de cofinanţare devenită cronică pentru autorităţile locale şi ceilalţi deponenţi de documentaţii nu au permis decât absorbţia a 2,37 miliarde euro. Deci, din punctul de vedere al proiectelor depuse situaţia este foarte bună. Neca­zurile mari apar, însă, pe traseul imple­men­tă­rilor, respectiv la cofinanţarea proiectelor. Cu ocazia prezenţei la Rm.Vâlcea, i-am argu­men­tat primului ministru Emil Boc această stare de lucruri, în schimb premierul a evitat să dea un răspuns, baleind spre alte probleme cola­te­rale de genul întârzierii licitaţiilor, nerespectării calităţii lucrărilor şi neîncrederii acestora în obli­gaţiile de contract şi caietele de sarcini. Necesitatea implicării Guvernu­lui în asigurarea fondurilor pentru cofinanţare devine o prioritate stringentă. Actuala putere trebuie să înţeleagă odată că o finanţare de 1,5 miliarde euro se înapoiază la bugetul statului în 1, maximum doi ani, întreit, sau mai concret, aceasta se va con­ver­ti în 5 miliarde euro. În loc să mizeze pe şan­sa celor 30 miliarde euro câte au fost destinate României pentru perioada 2007-2013, Guver­nul domnului Emil Boc a preferat să se gân­deas­că mai degrabă la noi împrumuturi, ceea ce mă face să cred, aşa cum crede majoritatea românilor, că nu lipsa de competenţă este cau­za neaccesării fondu­rilor comunitare, ci dezin­te­resul şi reaua-credinţă. Ultimele evenimente petrecute în zona puterii au demonstrat că ma­rea sa preocupare s-a cantonat pe eventuala salvare electorală a PDL fără să mişte un deget pentru spargerea sistemului birocratic şi admi­nistrativ de gestionare a fondurilor europene.

De-aici rezultatele şi consecinţele.

Dr. ing. Ion CÎLEA,

preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea