La concursul pentru directori, primul hop, trecut de Anicuța Popescu


Mult stres înaintea exame­nului a fost și pentru directoarea Școlii Mădulari – Cernișoara, Anicuța Popescu, cea care, la vederea subiectelor a scăpat de emoții. „Subiectele au fost abor­dabile: noțiuni de vocabular, de management, dar au fost și lucruri ce nu cred că sunt tocmai utile unui director. Urmează alte două probe, cum ar fi pre­zen­tarea unei scrisori de intenție, planul de dezvoltare a instituției”, a declarat, pentru ziarul nostru, Anicuța Popescu.
Mai amintim faptul că, în co­mu­na Cernișoara, activează șase unități de învățământ. Însă, cu personalitate juridică este Școa­la Gimnazială cu clasele I-VIII Mădulari.