Izolarea termică a spitalelor, prin Regio


• din 2013, un buget total de 100 milioane euro este pus la dispoziţia managerilor de spitale

Un comunicat oficial de presă anunţă că toate proiectele care vizează creşterea eficienţei energetice a spitalelor judeţene şi municipale ar putea primi finanţare, începând din primăvara anului viitor, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT). Decizia a fost luată în cadrul Comitetului de Monitorizare al Programului Operaţional Regional (CMPOR).

Pasul vine după primirea oficială a avizului de principiu pentru ca spitalele să poată beneficia de investiţii pentru creşterea eficienţei energetice, finanţate din fonduri europene nerambursabile, prin programul Regio. În primul trimestru al anului 2013, cel mai probabil, va fi lansat ghidul solicitantului, iar fondurile disponibile ar trebui contractate până la finalul anului viitor. Obiectivul avut în vedere de către Ministerul Dezvoltării este de a reduce cheltuielile de funcţionare ale spitalelor publice, dar şi de a spori calitatea serviciilor în aceste instituţii.

Finanţările vor fi acordate după principiul primul venit–primul servit, adică în ordinea depunerii dosarelor de proiect. Operaţiunea va finanţa lucrări de anvelopare a clădirii, înlocuirea tâmplăriei existente, refacerea ventilaţiei, a sistemelor de energie electrică şi termică. Bugetul estimat al operaţiunii este de 100.000.000 euro.

Primele demersuri pentru acest nou tip de finanţare au fost făcute în luna septembrie a.c., următoarea rundă de negocieri între MDRT şi Comisia Europeană fiind programată pentru sfârşitul lunii noiembrie. În acest scop, MDRT beneficiază de asistenţă din partea JASPERS – Banca Europeană de Investiţii pentru elaborarea schemei de finanţare a lucrărilor.

Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Regional (CMPOR) este structura naţională de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol decizional şi strategic în procesul de implementare a Programului Operaţional Regional 2007-2013. CMPOR are rolul de a asigura eficacitatea şi calitatea implementării programului. CMPOR este alcătuit din 24 membri cu drept de vot şi 27 membri observatori, fără drept de vot, reprezentanţi ai structurilor implicate în implementarea programului şi reprezentanţi ai potenţialilor beneficiari. La şedinţele CMPOR pot participa alţi reprezentanţi ai Guvernului, ai consiliilor pentru dezvoltare regională, ai unor instituţii şi organizaţii implicate în procesul de dezvoltare socio-economică, precum şi parteneri socio-economici relevanţi pentru procesul de elaborare şi implementare a politicii de dezvoltare regională, dacă şedinţa vizează probleme specifice domeniului de activitate al acestora.