ISU Vâlcea și Radioclubul „Cozia”, protocol de colaborare


Recent, între reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Magheru” Vâlcea și cei ai Radioclubului „Cozia” Râmnicu Vâlcea a fost încheiat un protocol de colaborare. Obiectivele propuse sunt: colaborarea în situații de urgență prin intervenția imediată la nivelul comunităților afectate, în conformitate cu atribuțiile legale ale celor două părți semnatare, colaborarea în procesul de informare preventivă a populației, instruire și educare a membrilor comunităților locale, urbane şi rurale, cu privire la tipurile de riscuri specifice şi modul de comportare în cazul producerii unor dezastre naturale.
În baza prevederilor protocolului se va constitui o rețea de radiourgenţă cu voluntari radioamatori autorizați, care va asigura, în condițiile legii, comunicații prin unde scurte şi ultrascurte în fonie şi telegrafie şi transmisii digitale de date pentru I.S.U. Vâlcea şi comitetele locale şi Comitetul Național pentru Situații de Urgență.