Irigaţiile – strictă necesitate


Seceta prelungită din acest an, dar şi din anii anteriori, a pus pe jar autorităţile locale. După cum am mai informat, în judeţul Vâlcea s-au înfiinţat şapte organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii. Acestea fiind Călina-Drăgăşani, Prundeni-Orleşti, Ioneşti-Drăgoeşti, Olanu, Galicea, Budeşti. Organizaţiile mai sus amintite au preluat patrimoniul fostelor IEELIF (întreprinderi de îmbunătăţiri funciare), învechit, distrus, nefuncţional. Şi nu a fost numai atât. De la preluare, colecţionarii de fier vechi au sustras şi valorificat prin centre de colectare de fier vechi, întregi instalaţii de irigat, de la transformatoare, pompe, motoare electrice, vane – tot ce era din metal.

Pentru a veni în întâmpinarea necesarului de irigat, Ministerul Agriculturii a lansat prin programul PNDR, Măsura 125 a, o nouă sesiune (extraordinară) de finanţare pentru modernizarea şi retehnologizarea sistemelor de irigat în valoare totală de 1 milion de euro. Dintre toate cele şapte OUAI-uri, doar Prundeni şi Orleşti au întocmit studiul de fezabilitate cu toate avizele cerute de Ghidul de finanţare. Astfel, cele 850, respectiv 1.850 de hectare teren agricol vor primi apă prin tehnologii moderne, cu aspersoare (50%) şi prin picurare (50%). S-au semnat şi contractele pentru procurarea accesoriilor cu un furnizor din Franţa. Termenul de depunere a proiectelor fiind 15 octombrie. Se speră ca evaluarea lor să se finalizeze până la sfârşitul anului 2012, încât la începutul anului viitor, să se procedeze la licitaţiile de construcţie, posibila secetă din vara viitoare să fie întâmpinată cu sistemele de irigaţii în funcţiune.

După cum declara ministrul Agriculturii, Dan Constantin, în anul 2013 se vor lansa două sesiuni de finanţare pe aceeaşi măsură. Odată cu finalizarea acestei infrastructuri se doreşte ca investitorii să vină în jurul acestor localităţi, unde se speră ca, aici, în lunca Oltului, să se reînfiinţeze bazinul legumicol, altădată propice.