Ion Cîlea, sprijin pentru un vâlcean nevoiaş


Preşedintele Consiliului Jude­ţean Vâlcea, Ion Cîlea, a sărit în ajutorul unui vâlcean care, bolnav fiind, a solicitat ajutorul liderului social-democrat. Aflat la uşa pri­mu­lui om din judeţ, Petre Vulpe s-a rugat să fie ajutat cu ceva ali­mente, deoarece, bolnav fiind, având veni­turi foarte mici, nu mai are ce să mânce. Petre Vulpe a fost ope­rat pe inimă, are mai multe inter­venţii chirurgicale la ochi, şi, aflându-se într-o situaţie groaznică, a apelat la sprijinul autorităţilor judeţene. Pre­şe­dintele CJ Vâlcea, Ion Cîlea, nu a stat pe gânduri şi a achizi­ţionat mai multe alimente, oferindu-i-le ce­tă­ţeanului nevoiaş. Omul trăieşte de pe o zi pe alta, şi asta după 45 de ani de muncă când s-a ales cu o pensie mizeră.