Învățământul portughez, în atenția dascălilor de la „Pleșoianu”


• alți patru profesori au luat cunoștință de educația din Portugalia

Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu” Râmnicu Vâlcea derulează în anul şcolar 2015-2016 activităţile din cadrul Proiectului Quality in education (Q.e.d.) – improved competences 2015-1-RO01-KA101-014357, finanţat de Comisia Europeană prin Agenția pentru Programe Comunitare în Domeniul Educa­ţiei şi Formării Profesionale, ce au ca obiectiv principal îmbu­nătăţirea competenţelor cadrelor didactice în vederea creşterii atractivităţii procesului educa­ţional şi reducerii abandonului şcolar.
În perioada 1-8 mai, a avut loc cea de-a patra mobilitate din cadrul proiectului, stagiul de formare „Stimulating creativity and innovation in the classroom”, organizat de Asociația CREF Education, în orașul Sesimbra, Portugalia. Au participat patru cadre didactice din liceu: prof. Nica Mădălina, prof. Calotă Luminiţa, prof. Manea Cerasela, prof. Matei Alina.

Cum s-au desfășurat cursurile?

Obiectivele cursului au vizat pregătirea cursanţilor în vederea interacţionării cu alte culturi, reflectarea diversităţii culturale utilizând diferite instrumente media, studierea asemănărilor şi deosebirilor dintre popoare în scopul dezvoltării identităţii culturale, dezvoltarea gândirii critice, facilitarea unui larg acces către resursele educative din Europa prin intermediul colaborării cu colegii participanţi la curs, stimularea în vederea continuării formării profesionale. Activităţile cursului s-au desfăşurat în mai multe locaţii: sediul asociației CREF din orașul Sesimbra, Setubal, Quinta do Conde, având un caracter interactiv, stimulativ și practic.
Aspectele abordate au urmărit dezvoltarea abilității cadrelor didactice de utilizare a instrumentelor digitale în cadrul lecției (Platforma Moodle, Google drive, Cloud, Kahoot, Prezi, Popplet, Tagxedo, Padlet,) dar și cultivarea respectului față de diversitatea culturală. Vizitele la Şcoala Publică din Setubal și la Școala Interculturală Boa Água Groupment din Quinta do Conde au facilitat întâlnirea cu elevi şi profesori din Portugalia, care au prezentat avantajele utilizării instrumentelor digitale în procesul de predare – învățare, dar și modele de bună practică în reflectarea diversităţii culturale.