Întâlniri pentru elevi, la Bibliotecă


Mâine, începând cu ora 11.00, în sala Secţiei Împrumut Carte pentru Copii a Bibliotecii, se va desfăşura Fes­tivalul de Recitări în cadrul „Emi­nes­ciana” – secţiunea preşcolari. Parti­cipă preşcolarii de la Grădiniţa Nord 1. De asemenea, de la ora 12.00, în sala de con­ferinţe, va începe întâlnirea din cadrul Proiectului „Spune NU consu­mului de etnobotanice”. Par­ticipă me­dicul Cristiana Gândă­cioiu (Direcţia de Sănătate Publică Vâlcea) şi  elevi de la Liceul de Artă. Întâlnirile sunt organi­zate de Biblioteca Judeţeană „Antim Ivirea­nul” Vâlcea.