Informații privind bolnavii de diabet zaharat, la CAS


Incă din 2018, printr-o adresă a CAS Vâlcea, li s-a comunicat medicilor de familie aflați in relație contractuală cu unitatea amintită faptul că au fost desemnați pentru continuarea tratamentului specific al bolnavilor cu diabet zaharat inițiat de către medicul specialist diabetolog, pe baza scrisorii medicale emisă de către acesta. Medicii de familie pot prescrie in baza scrisorii medicale numai medicamente ADO. De anul acesta, toți medicii specialiști – medicină internă au fost desemnați de CAS Vâlcea pentru continuarea tratamentului specific bolnavilor de diabet zaharat, pe baza scrisorii medicale emisă de către medicul specialist diabetolog. Medicii specialiști de medicină internă pot prescrie in baza scrisorii medicale atât medicamente ADO cât și formele injectabile pentru medicamentele recomandate pacienților cu diabet non- insulino – dependent (tip 2). Toți medicii de familie aflați in contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Vâlcea sunt nominalizați să recomande bolnavilor cu diabet zaharat efectuarea hemoglobinei glicozilate (HbA1c). Pentru a veni in sprijinul bolnavilor cu diabet zaharat, incepand cu data de 3 ianuarie a.c., prin acte adiționale la contractele incheiate cu C.A.S. Vâlcea, programul de lucru al tuturor medicilor specialist diabetologi a fost prelungit, in medie, cu 90 minute/zi. Având in vedere aspectele sesizate de unii asigurați ai C.A.S. Vâlcea cu privire la aglomerația creată la cabinetele de diabet din cadrul S.J.U. Vâlcea, pacienții cu scrisori medicale eliberate de medicii diabetologi trebuie să se adreseze medicilor de familie și celor cu specialitate medicina internă in vederea obținerii prescripției medicale cu tratamentul recomandat.