Casa de Asigurări de Sănătate vine în sprijinul vâlcenilor cu Ghidul asiguratului. Azi – analizele de laborator și investigațiile imagistice