INFORMAȚIE IMPORTANTĂ: serviciile electronice ale ANAF sunt disponibile permanent


Având în vedere eforturile care se depun pentru combaterea răspândirii virusului Sars-Cov 2, pentru siguranţa contribuabililor și în scopul evitării interacțiunii cu ghişeele unităţilor fiscale, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vâlcea (AJFP) Vâlcea recomandă folosirea serviciilor electronice oferite de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Acestea  sunt disponibile permanent şi oferă o comunicare eficientă şi rapidă.
Astfel, contribuabilii persoane fizice îşi pot îndeplini obligațiile fiscale utilizând metode de comunicare la distanță, respectiv:
• Serviciul Spațiul Privat Virtual (SPV), disponibil pe site-ul ANAF (www.anaf.ro);
• Serviciul Depunere declaraţii on-line, disponibil pe site-ul www.e-guvernare.ro.

Cum se folosește SPV?

Serviciul Spațiul Privat Virtual (SPV) constă în punerea la dispoziția persoanelor fizice a unui spațiu virtual aflat pe serverele Ministerului Finanțelor/Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informațiilor și înscrisurilor între Agenția Națională de Administrare Fiscală și contribuabil, în legătură cu situația fiscală proprie a acestuia. Avantajele utilizării serviciului SPV constau în următoarele: este ușor de accesat; nu implică nici un cost; poate fi accesat de pe orice dispozitiv mobil cu conexiune la internet; este disponibil 24h/24h.
Contribuabilii persoane fizice se pot înregistra ca utilizatori ai serviciului „Spaţiul Privat Virtual” astfel:
1.Pe bază de credenţiale (nume utilizator şi parolă) prin accesarea site-ului www.anaf.ro, secţiunea Înregistrare în Spaţiul Privat Virtual/ Înregistrare utilizatori persoane fizice şi juridice, subsecţiunea Persoane fizice / Înregistrare cu parolă, unde se completează datele solicitate în formularul web afişat.
Pentru a evita deplasarea la sediile unităţilor fiscale, în câmpul „Tipul de aprobare’’, din formularul de înregistrare se alege una dintre următoarele variante:
• verificare număr document – opţiunea se alege în cazul în care contribuabilul deține un document emis de ANAF (somaţie emisă începând cu 1 ianuarie 2015, scrisoare primită în anul 2018 de la Ministerul Finanţelor referitoare la înrolarea în acest serviciu);
• verificare număr înregistrare decizie – opţiunea se alege în cazul în care contribuabilul are o decizie de impunere anuală, decizie de plăţi anticipate sau decizie referitoare la obligaţii de plată accesorii, emisă de ANAF începând cu anul 2013;
• identificare vizuală on line (sistem video), opţiune operaţională din data de 11.08.2020. Persoana fizică trebuie să se programeze pentru efectuarea identificării vizuale online de către organul fiscal, prin folosirea aplicaţiei „Programări online” de pe site-ul ANAF, secţiunea „Servicii online” selectând data şi ora la care este disponibilă parcurgând datele afişate pe ecran. Programarea online pentru identificarea vizuală online trebuie efectuată în termen de zece zile de la momentul înregistrării în SPV. În cazul în care persoana fizică nu poate participa la sesiunea video, aceasta se poate reprograma în intervalul celor zece zile;
• aprobare la ghişeu, opţiune care presupune deplasarea la orice organ fiscal din cadrul ANAF pentru identificarea fizică (BI/CI în original şi copie, şi numărul de înregistrare generat de ANAF după completarea formularului editabil şi transmiterea solicitării). În cazul în care persoana fizică nu se prezintă la organul fiscal în termen de 10 zile de la data completării formularului, solicitarea de înregistrare în Spaţiul Privat Virtual este respinsă, situaţie în care procedura trebuie reluată.
2.Pe bază de certificat digital calificat eliberat de furnizorii de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, înregistrat pe site-ul www.anaf.ro, unde se pot înregistra în Spațiul Privat Virtual în nume propriu astfel: se accesează site-ul www.anaf.ro, secţiunea Înregistrare în Spaţiul Privat Virtual/ Înregistrare utilizatori persoane fizice şi juridice subsecţiunea Persoane fizice / Înregistrare cu certificat digital- unde se completează datele solicitate în formularul web afişat.
Important! În cazul în care certificatul digital calificat a expirat se accesează butonul Reînnoire certificate digitale, din aceeaşi secţiune şi se parcurge procedura indicată.

Cum se folosește Serviciul Depunere declaraţii on-line?

Serviciul Depunere declarații on-line este un serviciu disponibil pe portalul e-guvernare.ro, care poate fi accesat prin folosirea unui certificat digital calificat. Prin acest serviciu se depun declaraţiile fiscale-electronice, care se completează pe baza programelor de asistentă, ce pot fi descărcate de pe site-ul www.anaf.ro, secţiunea Servicii on-line/Declaraţii electronice/Descărcare declaratii. Un certificat digital calificat poate fi folosit pentru semnarea şi transmiterea mai multor declaraţii fiscale.
„În contextul epidemiologic actual, recomandăm persoanelor fizice care au obligaţia depunerii formularului 212 (Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice) până la 25 mai 2021 şi care nu sunt înrolate în Spaţiul Privat Virtual, să opteze pentru aprobarea înregistrării în SPV la distanţă prin identificare vizuală on-line sau verificare număr înregistrare decizie/verificare număr document. Informaţii suplimentare sau asistenţă cu privire la utilizarea serviciilor electronice şi depunerea formularului 212 se pot solicita la Call Center-ul ANAF, la nr. de telefon 031.403.91.60 sau la sediul AJFP Vâlcea, telefon 0250.737.777, int. 225, ori se pot adresa întrebări în scris pe Formularul de contact, disponibil pe site-ul ANAF, categoriile: Asistenţă şi îndrumare de specialitate în domeniul fiscal sau Asistenţa tehnică servicii informatice”, au informat reprezentanții Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Vâlcea prin intermediul unui comunicat de presă.
Sursă foto: Arhivă
Material realizat cu sprijinul Biroului de comunicare şi servicii interne al AJFP Vâlcea