INFORMARE privind adoptarea unor măsuri de atenuare a efectelor temperaturilor ridicate


Având în vedere valorile ridicate de temperatură înregistrate în ultimele zile şi ţinând cont de avertizarea emi­să de către Administraţia Naţională de Meteorologie, pentru prevenirea apari­ţiei unor evenimente negative privind starea de sănătate a populaţiei auto­rităţile publice locale au stabilit măsuri pentru protecţia segmentelor cele mai vulnerabile – copii, persoane vârst­nice, persoane cu afecţiuni cronice.

La nivelul Direcţiei de Protecţie So­cială Rm. Vâlcea s-au instituit urmă­toarele măsuri de contracarare a efectelor provocate de caniculă:

• persoanele cu grad crescut de vulnerabilitate socio-economică şi medicală aflate în evidenţă:

• beneficiarii de venit minim ga­rantat – 144 familii (326 persoane);

• persoanele cu handicap grav, beneficiare de indemnizaţie sau asistent personal – 880 persoane (din care 147 persoane au asistent personal);

• persoanele vârstnice vulnerabile (asistate la domiciliu şi cele monitori­zate urmare a particularităţilor socio-medicale) – 50 persoane;

• beneficiarii Cantinei de Ajutor Social – 88 familii (172 persoane);

• beneficiarii serviciilor sociale de informare şi consiliere oferite de Cen­trul Social de Urgenţă Ioana (per­soane fără adăpost din municipiu) şi a celor de recuperare/reabilitare din Centrul de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara – 100 pers.

• beneficiază de atenţie sporită, în sensul că, în funcţie de particularităţile fiecăruia, a fost intensificat contactul cu acestea (fie personal, fie telefonic) şi au fost informate cu privire la moda­lităţile prin care se pot proteja de efec­tele caniculei sau pot apela (pentru si­tuaţii de necesitate) la serviciile spe­cializate.

• pentru cazurile de urgenţă, exis­tă posibilitatea punerii la dispoziţia per­­soanei/persoanelor afectate de ca­ni­culă şi care s-au adresat DPS-ului în vederea instalării unei încăperi clima­ti­zate şi distribuirii de apă potabilă / minerală;

• afişarea, la sediul DPS, la cen­tre­le din subordinea sa – Centrul So­cial de Urgenţă Ioana (CSUI) şi Cen­trul de servicii terapeutice pentru copi­lul cu autism Mara, precum şi la Can­tina de Ajutor Social – a unor reco­man­dări cu caracter general şi specific, pe grupe de risc, ce trebuie respectate pentru a evita efectele/accidentele nedorite provocate de caniculă;

• punerea la dispoziţie a spaţiului din incinta CSUI pentru situaţii de urgenţă punctuale – acordarea măsu­rilor de prim ajutor de către asistentul medical al centrului;

• adaptarea programului de distribuire a mesei la Cantina de Ajutor Social pentru a se evita expunerea la soare, în orele de vârf, a beneficiarilor;

• punerea la dispoziţia benefi­ciarilor cantinei şi a altor persoane afectate de căldură de apă potabilă şi/sau apă minerală şi a spaţiului din incinta acesteia, pentru adăpostire la orele prânzului;

• din data de 19 iunie, în intervalul orar 9.00-15.00, a fost pusă în func­ţiune o linie telefonică de urgenţă (tel. 0250/741.088) ce stă la dispoziţia per­soanelor afectate de caniculă, iar o echipă de intervenţie (doi inspectori şi ma­şina instituţiei) poate interveni oricând în sensul procurării (contra­cost) de apă plată/carbogazoasă, me­di­­camente de strictă necesitate, mici cumpărături.

Director Executiv Direcţia de Protecţie Socială,

soc. Virginia Fulgescu