Începutul primăverii sărbătorit la Bibliotecă


biblioteca_judeteana3În perioada 1-8 martie, Biblio­teca Judeţeană „Antim Ivireanul” organizează ample manifestări sub genericul – „Săptămâna primăverii”.

• Astăzi, începând cu ora 11.00, în Sala de Conferinţe, are loc manifes­tarea „Vechi tradiţii de primăvară”, lectură din legendele româneşti. Orga­ni­zatorul evenimentului este Secţia Fond Tradiţional şi de Patrimoniu şi Sec­ţia Împrumut Carte pentru Copii. De la ora 12.00, în Holul Mare, se des­făşoară Vernisajul expoziţiei de pic­tură „Culorile primăverii”. Lucrările sunt realizate de elevii coordonaţi de prof. Carmen Popa. Organizatorul expoziţiei este Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul” Vâlcea. Tot de la ora 12.00, la Filiala Ostroveni a Bibliotecii, are loc întâlnirea „Mai multe primă­veri, mai multă înţelepciune!?”, eveniment care se desfăşoară lunar cu pensionarii, seria a II-a de absolvenţi ai cursului de iniţiere în tainele calculatorului. Organizatorul manifestării este Filiala Ostroveni a Bibliotecii Judeţene.

• Mâine, începând cu ora 10.00, la Filiala Ostroveni, va avea loc manifes­tarea „Legenda mărţişorului şi a Dochiei”. Participă elevii claselor I A, I B şi a II-a C de la Şcoala cu clasele I-VIII „Anton Pann” Râmnicu Vâlcea, coordonaţi de înv. Elena Săraru, înv. Maria Opriţa şi înv. Mihaela Robu. Organizatorul este Filiala Ostroveni. De la ora 12.00, tot la Filiala Ostroveni, se va desfăşura întâlnirea „Mărţi­şoare şi gânduri închinate mamei”. Participă elevii clasei a IV-a D ai Şcolii cu clasele I-VIII Nr. 10, îndrumaţi de înv. Aurora Gherghina, organizatorul fiind Filiala Ostroveni.

AFIS_VERNISAJ_1_MARTIE_2012• Luni, 5 martie, începând cu ora 8.00, la Biblioteca Şcolii Nr. 13, se va des­fășura întâlnirea „Farmecul amin­ti­rilor lui Ion Creangă la începutul primăverii”. Participă elevii claselor a V-a A şi a VIII-a A, de la Grup Şcolar Ferdinand I şi de la Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 13, coord. prof. Mihaela Gherghinoiu, Ramona Becheru şi Mariana Roman – bibliotecar. Organizatorul întâlnirii este Filiala Ostroveni. De la ora 11.00, în Sala de Lectură a Bibliotecii Județene, va avea loc manifestarea Activitatea „Inimă de primăvară” în cadrul Proiectului „Minunata lume a cărţilor”. Participă elevii de la Şcoala Nr. 4, coord. înv. Nicoleta Grigoroiu. Organi­za­torul este Sala de Lectură. Iar, de la ora 12.30, la Biblio­teca Şcolii Nr. 13, se va des­fășura evenimentul „Legenda ghiocelului”. Participă elevii clasei a II-a A, de la Grup Şco­lar Ferdinand I şi de la Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 13, coord. înv. Ivona Paraschiv şi Ioan Onogea. Organizatorul este Filiala Ostroveni.

• Miercuri, 7 martie, ora 11.00, în sala Secţiei Multimedia a Bibliotecii Judeţene, va avea loc activitatea „Măr­ţişorul, simbolul primăverii”. Par­ticipă elevii clasei I F, coord. înv. Monica Fota, de la Şcoala „Take Io­nescu”. Organizatorul este Secţia Mul­ti­media. Iar de la ora 13.30, la Centrul de Plasament Nr. 3, se va desfășura activitatea „Cântec pentru primă­va­ră”, organizatorul fiind Sala de Lectură.

• Joi, 8 martie, începând cu ora 11.00, la Sala de Conferinţe a Bibliotecii, va avea loc manifestarea „Un cântec, o floare şi un zâmbet pentru mame şi bunici”, recital de muzică şi poezie prezentat de elevii de la Colegiul Economic, coord. prof. Maria Dumitru. Participă membrii Clu­bului Pensionarilor „Alexandru M. Ale­xiu”. De la ora 13.00, la Sala de Festi­vităţi a Grupului Şcolar Industrial „General Magheru”, se va desfășura în­tâlnirea „Universul mamei”. Partici­pă elevii clasei a XII-a D, de la Grup Şcolar Industrial „General Magheru”, coord. prof. Agnes Sporea şi prof. Lidia Mîrşanu. Întâlnirea este organi­zată de Filiala Ostroveni.

Informaţiile ne-au fost oferite de Co­rina Bedreagă de la Departamentul Ima­gine şi Programe Culturale al Bi­blio­­tecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea.