Încă o haltă până la Sfântul Așteaptă: 2022 – noul termen oficial pentru „Autostrada din Vis”!


• fiecare schimbare de Guvern aduce noi promisiuni și termene

„Autostrada Sibiu-Pitești este cel mai important proiect care se află la minister. În Ro­mâ­nia avem cele mai scurte ter­mene pentru studii de fezabi­li­tate și chiar pentru proiecte. So­luția este de a nu rezilia pentru că am fi intrat într-un cerc vicios din punct de vedere juridic. S-a găsit o soluție de completare a acelui studiu de fezabilitate care acum nu este satisfăcător cu un modul. Modulul 2, care nu a fost plătit, va fi plătit și executat. La ni­velul CNADNR, vom face o uni­tate de implementare a pro­iec­­tului pentru acest contract. La sfârșitul anului sperăm să finali­zăm studiul de fezabilitate”, a de­clarat recent ministrul Trans­por­turilor, Dan Marian Costescu (foto). Conform HG 28/2008, conținu­tul-cadru al studiului de feza­bi­litate este pentru toată porțiunea autostrăzii, nu se fac studii pe bucăți pentru că trebuie aprobați indicatorii tehnico-economici, ori se face tot studiul ori se modifică legea. Proiecta­rea autostrăzii Si­biu-Pitești du­rează încă doi ani. Dacă nu sunt contestații, s-ar put­ea să cir­culăm, în 2022, pe o por­țiune de autostradă între Sibiu și Pitești.