Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a sfințit capela Parohiei Mălaia


Recent, ÎPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, a fost prezent în comuna Mălaia, acolo unde a fost sfințită capela mortuară a parohiei din localitate. La finalul slujbei, ÎPS a ținut, în fața credincioșilor, un cuvânt de învățătură, pe care îl vom reda în rândurile de mai jos:
„Pregătirea pentru întâlnirea cu Domnul se face duhovniceşte, iar credincioșii sunt chemați să aibă privirea aţintită către Împărăţia lui Dumnezeu, într-o atmosferă solemnă, în care ne încredințăm milostivirii Părintelui Ceresc, după cum spune Isus Sirah, în cartea sa Înțelepciunea. Credința în nemurirea sufletelor celor adormiți este temeiul rugăciunilor noastre, pentru că, învață Sfântul Grigorie Palama: «Mântuitorul Hristos Și-a arătat pe faţă puterea Lui, învingând moartea cu trupul şi înviind a treia zi din morţi, urcându-Se la cer şi şezând de-a dreapta Tatălui, împreună cu acest trup pe care l-a purtat pentru noi şi în care a murit, încredinţându-ne astfel învierea din morţi, restaurarea în ceruri şi moştenirea Împărăţiei, în cazul în care şi noi, imitându-L după putinţă vom birui cu dreptate pe începătorul păcatului». Astfel, «Învierea Domnului s-a făcut început şi pricină a toată învierea celor adormiţi, iar la cea de a doua venire a Mântuitorului, lumina vieţii veşnice îi va cuprinde pe ucenicii Lui şi ziua cea adevărată şi neapusă va răsări pentru toţi. Prin construirea capelei mortuare și solemnitatea slujbelor săvârșite se vădește cât de mare este prețuirea comunității pentru cei adormiți în Domnul”, a cuvântat Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie.
• Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Arhiepiscopiei Râmnicului