În Zilele Râmnicului – Festivalul Cărții la Râmnic


• oaspeți dragi, din țară și de peste hotare, prezenți în orașul binecuvântat de Mircea cel Bătrân • astăzi, 17 mai, Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” va fi gazdă pentru 45 de scriitori • un program interesant închinat cărții • prezentarea unor cărți în premieră națională

Programul manifestărilor

Între orele 09.30 – 12.30: Maratonul cărților (prima parte). Moderator: Nicolae Dan Fruntelată. Participă la „maraton” scriitorii: Lia-Maria Andreiță, Ion Andreiță, Flo­rentin Popescu, Radu Adrian, Eu­genia Enescu, Denisa Udroiu, Alex Cetățeanu, Constantin Argeșanu, Corneliu Zeană, Elena Dican, Lucian Gruia, Emilia Dănescu, Mihai Anto­nescu, Dragon Nedelcu, Ana Calina Garaș, Nicolaie Dincă, Nicolae Dragoș, Ilie Gorjan, Ioan Barbu, Ion C. Ștefan, Victoria Milescu, George Voica, C. Ionițescu, Daniela Ionițescu.
Premieră națională: lansarea volumului „11 pentru Vâlcea” – antologie literară apărută sub egida Editurii „Inspirescu” din Satu Mare.
Moment liric: Daniela Vasiloschi, Ilie Gorjan, Nicolae Dragoș.
Între orele 11.30 – 13.30: Cole­giul Economic Rm. Vâlcea: Simpo­zion Național cu tema: „Scriitorul și comunitatea”, cu participarea scrii­torilor: Prof. univ. dr. Anca Sîrghie; Prof. univ. dr. Vasile Szolga; Maria Șalaru (Chișinău). Moderator: Prof. dr. Ion Predescu.
Între orele 12.30 – 14.00: Simpozionul „Brâncuși – cioplitorul în duh”, cu participarea brâncușiologilor Prof. univ. dr. Ion Mocioi (Târgu Jiu), Prof. univ. dr. Moise Bojincă (Târgu Jiu) și Prof. Ștefan I. Stăiculescu (comuna Nicolae Bălcescu – Vâlcea).
Între orele 15.30 – 18.30: Sala de conferințe a Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” Vâlcea.
Maratonul cărților (partea a doua). Moderator: Florentin Popescu. Participă la „maraton” scriitorii: Maria Șalaru (Chișinău), Ion Drăghici, George V. Precup, Sergiu Ștefan Gorjan, Yusuf Mermin, Eliza Roha, Emil Lungeanu, Șerban Codrin, Gabriela Banu, Vasian Mircescu, Felix Sima, Anca Sîrghie, Victoria Pătrașcu, Corneliu Irod, George Terziu, Vasile Szolga, Romanița Maria Ștențel, Mihai Hafia Traista.
Lansarea volumului „Poezia turcă” – antologie apărută sub egida Editurii Betta.
Moment liric: Ioan Radu Văcărescu, Doru Moțoc, Victoria Milescu, Nicolaie Dincă.
Ora 19.00: Teatrul „Anton Pann” – Sala mică: Vizionarea piesei de teatru „Crize” de Mihai Ignat, în regia lui Bogdan Tudor-Pelerin.