În semestrul I a.c., Fiscul vâlcean a constatat evaziune de 76 de milioane de lei


• 29 de cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii persoanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiunile constatate

În semestru I a.c., Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea, prin Activitatea de Inspecţie Fiscală, a încheiat 1.352 de acte de control, stabilind pentru bugetele administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală venituri suplimentare în sumă totală de 76 mil.lei.

În 59 de cazuri, pentru a evita sustragerea de la plata debitelor prin înstrăinarea bunurilor, inspec­torii Activităţii de Inspecţie Fiscală au dispus măsuri asigurătorii în valoare totală de 30 mil.lei.

Pentru prejudicii aduse bugetu­lui general consolidat al statului, în valoare de 49 mil.lei, 29 de cazuri au fost înaintate instituţiilor abilitate pentru continuarea şi definitivarea cercetărilor în vederea stabilirii per­soanelor vinovate şi a gradului de participare a acestora la infracţiu­nile constatate.

De asemenea, inspectorii fiscali au soluţionat 132 de cereri pentru rambursarea taxei pe valoarea adău­gată în valoare de 8 milioane de lei, fiind respinsă la rambursare suma totală de 1,2 mil.lei.