În mijlocul oamenilor, alături de primari


vladoiu_aurel1• deputatul Aurel Vlădoiu merge săptămânal în Colegiul Horezu pentru a oferi sprijin în rezolvarea problemelor locale

Zilele trecute, deputatul Aurel Vlă­­doiu a fost din nou prezent în Co­le­giul electoral Horezu. Ca-n fiecare săptămână, parlamentarul PSD mer­ge în mijlocul oamenilor şi – împreună cu primarii – caută soluții pentru fina­lizarea investițiilor, pentru ca edilii să-şi poată respecta angajamentele și oferta electorală cu care au câştigat alegerile din 2008.

 

Sorin Romcescu, un om de cuvânt şi un primar ambiţios

În comuna Slătioara, împreună cu primarul Sorin Romcescu şi viceprimarul Cornel Ştefan, dar şi cu reprezentatul constructorului, depu­ta­tul Aurel Vlădoiu  a verificat rând pe rând investiţiile în derulare. „Rea­bili­tarea drumurilor comunale – prin Pro­gramul Naţional de Dezvoltare Ru­rală – merge bine, făcându-se as­faltări pe 6,3 kilometri. De asemenea, este în parametrii şi reabilitarea Şco­lii generale cu clasele I-VII cu fonduri de la Banca Mondială, dar şi lucrările privind reţeaua de alimentare cu apă şi reţeaua de canalizare (20 kilo­me­tri). Am văzut la faţa locului, de ase­me­nea, amplasamentul pe care se cons­truieşte grădiniţa cu program normal pentru copiii din Slătioara”, a declarat parlamentarul PSD.  Două obiective au fost, deja, finalizate: cen­trul medico-social a fost recep­ţio­nat, iar scena care a fost adusă în comună – cu finanţare de la Uniunea Europeană – pentru derularea unor festivaluri folclorice a fost amplasată la locul ei. „Apreciez preocupare per­ma­nentă a primarului Romcescu de a-și onora angajamentele față de cei care i-au acordat votul și încrederea. În acest sens, trebuie spus că Sorin Romcescu a obţinut finanţare de la Ministerul Dezvoltării pentru amena­ja­rea Casei de cultură. În schimb, readuc în atenţie supărarea edilului din Slătioara privind baza sportivă. În 2008 au demarat lucrările, iar acum sunt stagnate deoarece Guvernul nu a alocat fondurile necesare pentru finalizare. Facem, împreună, demer­suri pentru ca banii necesari conti­nuării lucrări să ajungă la Slătioara”, a mai spus Aurel Vlădoiu.

Asfaltări şi alimentare cu apă la Stroeşti

La Stroeşti, alături de primarul Velcu Istocescu şi viceprimarul Cons­­tantin Prostoiu, au fost inven­ta­riate lucrările demarate sau care vor începe în această localitate. „În Stroeşti sunt mulţi oameni harnici, iar primarul este apreciat foarte mult de concetăţeni. De aceea, trebuie acor­dată o atenţie sporită lucrărilor edili­tare, cum ar fi: extinderea alimentării cu apă în satele Dianu şi Obroceşti; amenajarea și finalizarea bazei sportive, pentru care s-au primit 4,8 miliarde de lei vechi, până-n luna septembrie; amenajarea Căminului cultural”, spune parlamentarul PSD. În planurile administraţiei locale se află şi reabilitarea drumurilor comu­nale Stroeşti – Obroceşti şi Dianu – Măldăreşti. „Primarul Velcu Istocescu are şi alte obiective, unele urmând a se realiza cu forţe proprii. Dau exemplu amenajarea tuturor staţilor de autobuz şi a troiţelor şi fântânilor comunale”, a conchis Aurel Vlădoiu.