In memoriam: Părintele Arhimandrit dr. Chesarie Gheorghescu (12 martie 1929 – 14 iunie 2017) Un an fără Părintele Chesarie!


Sâmbătă, 9 iunie 2018, la Mănăstirea dintr-un Lemn (comuna Frâncești) se va desfășura slujba de pomenire a Părintelui Arhimandrit dr. Chesarie Gheorghescu, la împlinirea unui an de la înălțarea sa la Domnul. Vrednic de pomenire fiind, Părintele Chesarie Gheorghescu a avut o viață zbuciumată, având mult de suferit de pe urma dragostei nețărmurite față de Dumnezeu, Iisus Hristos, Biserica străbună și semeni. Părintele și-a găsit însă, măcar parțial, alinarea suferințelor la Mănăstirea dintr-un Lemn, acolo unde a slujit până în cele din urmă clipe ale vieții, găsindu-și liniștea deplină după trecerea la Domnul, pe 14 iunie 2017.
Vor fi prezenți pentru a-i aduce un prețios omagiu și pentru a-i cinsti memoria numeroși reprezentanți ai Arhiepiscopiei Râmnicului, preoți și măicuțe, rude ale Părintelui Chesarie (din informațiile noastre, vor fi prezente rude ale Părintelui din județele Vaslui și Constanța), precum și mulți vâlceni care l-au cunoscut și prețuit la adevărata valoare.

Casă Memorială dedicată părintelui
La un an de la trecerea la cele veșnice, în incinta Mânăstirii dintr-un Lemn, va fi sfințită o Casă Memorială dedicată Părintelui Chesarie Gheorghescu. Realizată cu eforturile monahiei Miriam-Felicia Cărămidaru, dar și ale preoților și măicuțelor de la această Sfântă Mânăstire, cu binecuvântarea ÎPS Părinte Varsanufie – Arhiepiscopul Râmnicului, Casa Memorială va putea oferi credincioșilor și pelerinilor care îi vor trece pragul o imagine fidelă a modului simplist în care a trăit un om cu sufletul atât de mare: Părintele Chesarie Gheorghescu. Aici vor fi expuse diferite obiecte ale părintelui, precum icoane, cărți, manuscrise, poze, ziare vechi, veșminte, un birou.

Amintiri de neprețuit: Cum îl descria „Curierul de Vâlcea” pe Părintele Chesarie Gheorghescu în anul 2013?
Paginile cotidianului „Curierul de Vâlcea” au găzduit, în mai multe rânduri, materiale scrise de Părintele Arhimandrit Chesarie Gheorghescu sau referitoare la viața și opera lui. Din selecția pe care am realizat-o (misiune dificil de înfăptuit deoarece materialele publi­cate, de-a lungul timpului, în ziarul nostru cu referire la Părintele Chesarie se întind pe zeci de pagini!), dorim să vă prezentăm o descriere a părintelui realizată în anul 2013:
„Cine trece pe la Mânăstirea Dintr-un Lemn (Vâlcea) are de văzut două comori: una este Icoana Maicii Domnului, Făcătoare de Minuni – un miracol nedezlegat al creştinismului primar – care îţi împlineşte orice rugăciune, şi alta, Părintele Arhimandrit Dr. Chesarie Gheorghescu, care îţi dă răspuns întrebărilor ce te frământă. Sfatul său este al unui duhovnic, iar răspunsul este al unui înţelept, care a pus mai presus dragostea lui Dumnezeu. Părintele Chesarie este un miracol al Ortodoxiei şi o comoară ascunsă pe care presa a reuşit s-o scoată la lumină.
Viața: Părintele Chesarie a văzut lumina zilei la 12 martie 1929, în comuna Oștești din județul Vaslui, iar lumina harului la 16 ani, când a intrat în monahism, la Mânăstirea Cozia. De atunci, viaţa a avut urcuşuri şi coborâşuri, suspine şi nădejde, durere fizică şi morală. M-am tot întrebat în desele mele peregrinări pe la Mânăstirea Dintr-un Lemn, ce l-a făcut pe Părintele Chesarie să rămână în picioare, după atât de multe încercări, şi nu am găsit alt răspuns decât: Dumnezeu. A parcurs toate treptele învăţământului teologic, de la seminar (absolvit la Mânăstirea Neamţ) la Facultatea de Teologie (absolvită la Academia din Moscova) şi doctoratul la Facultatea de Teologie din Bucureşti, avându-l îndrumător pe Pr. Prof. dr. Dumitru Stăniloae, un colos al teologiei. A îndeplinit mai multe funcţii: diacon şi preot la Moscova, profesor de dogmatică şi studiu biblic la Seminarul Teologic din Curtea de Argeş, exarh al mânăstirilor din Arhiepiscopia Bucureşti. Actualmente este duhovnic şi preot la Mânăstirea Dintr-un Lemn.
Opera: Din multitudinea de scrieri ale Arhimandritului dr. Chesarie Gheorghescu, am selectat câteva: Învăţătura ortodoxă despre iconomia divină şi iconomia bisericească (opera capitală despre care Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae spunea că este tratată atât de extins şi de bogat); Iisus Hristos – Calea, adevărul şi viaţa noastră; Iisus Hristos Mântuitorul; În dar aţi luat, în dar să daţi; Pomelnicul Sfintei Mânăstiri Dintr-un Lemn; Mânăstirea Dintr-un Lemn (monografie). Foarte multe articole au apărut în reviste teologice din ţară şi străinătate, convorbiri duhovniceşti, predici, îndrumări de viaţă monahală, îndrumări pentru creştini.
Închisoarea: După terminarea studiilor universitare la Moscova, Părintele Chesarie a călătorit prin Europa, a avut convorbiri cu mari personalităţi, a participat la simpozioane şi conferinţe pe teme religioase. România era atunci în plină epocă comunistă, iar regimul de la Bucureşti încerca, prin toate metodele, desfiinţarea monahismului, distrugerea de biserici şi îndepărtarea oamenilor de creştinism. S-a dat în acest sens un decret: nr. 410/1959. Părintele Chesarie Gheorghescu a combătut acest act politic la toate ambasadele din străinătate, în ziare şi reviste străine. La întoarcerea în ţară, a fost însă arestat şi condamnat la 17 ani de închisoare (Jilava, Uranus, Gherla, Dej) sub acuzaţia de „trădare de patrie”, ani despre care Părintele nu vrea să-şi amintească, cum nu vrea să-şi amintească nici despre cei care l-au torturat. Îşi aminteşte cu drag că Dumnezeu i-a fost alături în tot acest timp şi că acolo, în închisoare, oamenii sunt mult mai iubitori de Dumnezeu decât afară, chiar dacă sunt lipsiţi de cele mai elementare drepturi umane. În 1964, a fost eliberat şi dus cu domiciliul obligatoriu la Mânăstirea Dintr-un Lemn, unde se află şi astăzi”.

Ce daruri a lăsat românilor Părintele Chesarie?
Redacția cotidianului „Curierul de Vâlcea” păstrează o vie amintire a părintelui Chesarie Gheorghescu, un om deosebit, care a trecut de nenumărate ori pragul redacției publicației noastre. În paginile primul ziar cotidian din România post-decembristă s-au regăsit multe dintre scrierile părintelui Chesarie, acestea rămânând dovezi de netăgăduit ale vrednicei sale prezențe pe acest pământ.
Nu putem încheia acest material decât prin a vă împărtăși cuvintele pline de semnificație ale unei rude a Părintelui Chesarie: „Casa părintelui a fost biserica, familia lui a fost reprezentată de preoții și măicuțele alături de care a trăit, copiii lui sunt cărțile pe care le-a scris, iar moștenirea pe care ne-a lăsat-o este locul în care își doarme somnul de veci”.
Dumnezeu să-l aibă în Paza Sa!
Material realizat de Valentin MATEESCU cu sprijinul monahiei Miriam-Felicia CĂRĂMIDARUle