În luna decembrie, ANAF rambursează TVA în valoare de 1.492,1 milioane de lei


Direcţia Generală a Finanţelor Publice Vâlcea informează că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a realizat selecţia naţională a deconturilor cu opţiune de rambursare pentru care există decizie aprobată conform cu Instrucţiunile nr. 802.520/3.07.2009 privind rambursarea lunară a taxei pe valoarea adăugată (TVA), cu modificările şi completările ulterioare, acestea totalizând la 1 decembrie 2011 o sumă de 1.492,1 mil.lei.

În selecţia lunii decembrie a.c., au fost cuprinse în ordinea vechimii toate deconturile de TVA, soluţionându-se prin restituire deconturile a căror vechime este de până la 25 noiembrie 2011.

Deconturile de TVA au fost organizate astfel:

– deconturi cu compensare şi restituire, 1.200,8 mil.lei, din care se compensează suma de 70,4 mil.lei şi se restituie suma de 1.130,4 mil.lei;

– deconturi cu compensare integrală, 284,1 mil.lei;

– deconturi cu compensare parţială, 7,2 mil.lei, iar suma de 131,8 mil.lei se va restitui în perioada următoare.

În cazul compensărilor totale sau parţiale se soluţionează toate deconturile pentru care s-a emis decizia de rambursare, iar în cazul sumelor de restituit, care totalizează 1.130,4 mil.lei, plata efectivă a fost programată după cum urmează:

– tranşa I, 234,6 mil.lei, a fost decontată la 9 decembrie a.c.;

– tranşa a II-a, 23 decembrie a.c., 330,5 mil.lei;

– tranşa a III-a, 29 decembrie a.c., 565,3 mil.lei.