În atenția angajatorilor: Modificările apărute în acordarea șomajului și angajare


AJOFM Vâlcea aduce la cunoștința angajatorilor din județul Vâlcea unele obligații prevăzute în Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj şi stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările şi completările ulterioare: angajatorii care fac disponibilizări colective sunt obligați să înștiințeze AJOFM Vâlcea cu cel puțin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere (art. 50 alin. (3) din Legea nr. 76/2002 actualizată); angajatorii au obligația de a transmite la AJOFM Vâlcea în termen de cinci zile de la crearea sau vacantarea unui loc de muncă, anexa nr. 1a (art. 10 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 actualizată); angajatorii au obligația de a transmite la AJOFM Vâlcea în termen de 24 de ore de la ocuparea unui loc de muncă, anexa nr. 1 b (art. 10 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 actualizată). În ceea ce privește anexele nr.1a și 1b se găsesc pe site-ul agenției: www.valcea.anofm.ro: angajatorii sunt obligați să depună declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit şi evidența nominală a persoanelor asigurate (art. 21 din Legea nr. 76/2002 actualizată); angajatorii trebuie să mențină raporturile de muncă ale persoanelor care fac obiectul subvențiilor, conform prevederilor din convenție (art 80 – 85 din Legea nr. 76/2002 actualizată); angajatorii, furnizorii de servicii pentru stimularea ocupării forței de muncă acreditați sau furnizorii de servicii de formare profesională autorizați trebuie să îndeplinească toate obligațiile asumate prin convențiile sau contractele încheiate cu AJOFM Vâlcea (art. 55, art. 10 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 actualizată şi art. 8 din H.G nr. 277/21.03.2002 (actualizată) privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă).
Important pentru evitarea debitelor: angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul beneficiarilor de indemnizație de șomaj cât și persoanele care beneficiază de indemnizații de șomaj au obligația, conform art.41 din Legea nr.76/2002 actualizată, de a anunța în termen de 3 zile, orice modificare a condițiilor care au condus la modificarea drepturilor (obțin venituri salariale în baza unui raport de muncă/raport de serviciu, realizează venituri mai mari de 6.000 lei/an – respectiv 500 lei/lună din activități economice, exercitarea profesiilor liberale, ca zilieri, închirieri, realizează venituri impozabile).
Menționăm că organele de control măsuri active din cadrul instituției noastre verifică respectarea acestor obligații, conform prevederilor art. 7 din Ord. nr. 279/2004 pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asiguratorii, precum și de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare. Informații suplimentare: la sediul AJOFM Vâlcea din Rm. Vâlcea, str. Dacia nr.8, et. II-III, jud. Vâlcea și la telefon 0250735608. Datele ne-au fost furnizate de către Ion Marius Năfliu, director AJOFM Vâlcea.