Important:
SE APROBĂ PREȚUL DE FACTURARE a energiei termice livrată populației din Râmnicu Vâlcea


Vineri, 21 octombrie 2022, cu începere de la ora 10.00, consilierii locali ai Primăriei Râmnicului sunt chemați în sala de ședințe a instituției pentru ordinara aferentă lunii octombrie. Pe ordinea de zi a întâlnirii se află 25 de puncte. Unul dintre cele mai importante dintre acestea este cel cu numărul 7, acolo unde aleșii râmnicenilor din Consiliul Local vor avea de dezbătut proiectul de hotărâre privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și a prețului de facturare a energiei termice către populație, începând cu 1 octombrie 2022.

Desfășurătorul întâlnirii de vineri

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general consolidat al municipiului Râmnicu Vâlcea la data de 30.09.2022.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listelor de investiții pe anul 2022.
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2022.
4.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcției Administrării Domeniului Public pentru anul 2022.
5.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii și subvenții al instituției Filarmonica „Ion Dumitrescu” pentru anul 2022.
6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății ETA SA pentru anul 2022.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea și a prețului de facturare a energiei termice către populație, începând cu 01.10.2022.
8.Proiect de hotărâre privind completarea Listei bunurilor aparținând domeniului public al municipiului aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare, concesionate către Societatea Apavil S.A. – anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 1 din 18.11.2008.
9.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele sociale situate în Municipiul Râmnicu Vâlcea
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii.
11.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor pentru folosirea temporară a spațiilor de locuit situate în imobilul – construcție Internat Liceul Tehnologic „Ferdinand I”.
12.Proiect de hotărâre privind reprezentarea municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA S.A. și aprobarea modelului contractului de mandat.
13.Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 3.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, efectuat cu autobuze și microbuze în Municipiul Râmnicu Vâlcea nr. 49043/27.12.2018.
14.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Vâlcea 2021-2027.
15.Proiect de hotărâre privind completarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2022-2023.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Construire locuințe colective D+P+2E+3E retras cu funcțiuni comerciale compatibile cu zona de locuire la parter și împrejmuire teren, amplasament Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Henri Coandă nr. 37, inițiator S.C. Stefaris Imobiliare S.R.L.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Desființare anexă gospodărească, dezmembrare teren în vederea construirii de locuințe izolate și împrejmuire, amplasament Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Buda nr. 3, inițiator S.C. Geoedit S.R.L.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Amplasare vilă turistică 3 stele D+P+1E, amplasament Municipiul Râmnicu Vâlcea, Aleea Castanilor nr. 34, inițiator Paraschiv Doru Octavian.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Lotizare teren, amplasament Municipiul Râmnicu Vâlcea, punct Dealul Malului, inițiator SC Denisson Energy S.R.L.
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z. și R.L.U. – Construire imobil locuințe D+P+2E+3E retras, amplasament: Municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Cecilia Cuțescu Storck nr. 6 A, inițiatori Dincă Marian și Dincă Sabina.
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Construire clădire servicii turistice cu alimentație publică, împrejmuire și utilități, amplasament municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni nr. 135 A, inițiator S.C. Tiladi Vending S.R.L.
22.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 22.01.2019 privind aprobarea „Registrului Local al Spațiilor Verzi din municipiul Râmnicu Vâlcea”, cu modificările și completările ulterioare.
23.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.11.2022.
24.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 281/2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru anul școlar 2022-2023.
25.Întrebări, interpelări și informări.